Regioplatform Arnhem - Nijmegen - Wageningen

De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen blinkt uit in de sectoren Food, Health en Energy. Met de opheffing van het platform arnhemnijmegencityregion.nl is echter de digitale promotie van het vestigingsklimaat in de regio gestopt. Er is vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen grote vraag naar een dergelijk platform, dat tegelijkertijd de online zichtbaarheid van de regio vergroot. Hiervoor is het digitale platform The Life Net opgericht.

Over The Life Net

The Economic Board is door de gemeenten Arnhem en Nijmegen, en door de provincie Gelderland verzocht om de digitale promotie van de regio Arnhem – Nijmegen te verbeteren. Dit project beoogt een versterking van het regionale (online) profiel en (online) promotie van het regionale vestigingsklimaat, specifiek voor de sectoren health, energy en food. Het regioplatform The Life Net richt zich op internationale organisaties en talent die de mogelijkheden onderzoeken om zich in de regio te vestigen en behoefte hebben aan praktische informatie omtrent wonen, werken, leven, studeren en onderzoeken in de regio. De vier belangrijkste doelgroepen bestaan uit: kenniswerkers, studenten, business en living.

Op het moment worden er consultatiegesprekken gehouden met de belangrijkste stakeholders over de inzet van het regioplatform. Ook wordt er een gebruikerstest uitgevoerd onder de doelgroep. De resultaten van deze testen worden omgezet in een adviesrapport over de inzet van het regioplatform en de bredere internationaliseringsvraag aan de opdrachtgevers.

Ambitie

De ambitie is om de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen internationaal gezien beter onder de aandacht te brengen. We willen laten zien wat hier gebeurt op het gebied van Food, Health en Energy. Zo willen we het vestigingsklimaat aantrekkelijker maken voor (toekomstige) kenniswerkers.

Rol van The Economic Board

The Economic Board heeft de opdracht gekregen voor de ontwikkeling van het regioplatform. Zij maakt het projectplan, stemt af met belangrijke stakeholders en zorgt voor de realisatie en onderhoud van het platform. Ook heeft ze zitting in de werkgroep.

Meer weten?

Ook interessant

Informatie-portal voor kenniswerkers, internationale studenten en ondernemers in Wageningen, Arnhem en Nijmegen

Betrokken partijen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp