OnePlanet

OnePlanet is een initiatief van imec Nederland, Radboudumc, Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit & Research. Het samenwerkingsverband slaat de handen ineen om langetermijnoplossingen te ontwikkelen die de gezondheid bevorderen en helpen bij de productie van voedsel op een duurzame en evenwichtige manier. Deze kennis wordt gebundeld in een nieuw onderzoekscentrum, met afdelingen in Wageningen en in Nijmegen.

Supported by The Economic Board stempel

Over OnePlanet

De provincie Gelderland is gevraagd om over een periode van 8 jaar 65 miljoen euro bij te dragen aan de totstandkoming van het onderzoekscentrum. Zij heeft daar op 27 februari 2019 groen licht voor gegeven. Er zijn heel veel kennisinstellingen, bedrijven en overheden binnen en buiten de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen die kansen zien in het OnePlanet-initiatief. Deze partijen gaven eerder in ondersteuningsbrieven aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland aan welke meerwaarde dit initiatief voor hun organisatie, werkveld en de provincie heeft.

Verdiepingsreis

Om stakeholders te informeren over imec en wat het zou betekenen als het onderzoekscentrum OnePlanet Gelderland gerealiseerd wordt, werd er op 2 oktober 2018 een verdiepingsreis naar het hoofdkantoor van imec in Leuven en imec Nederland in Eindhoven georganiseerd. Aan de reis namen dertig stakeholders, waarvan zeven leden van de Provinciale Staten deel. Tijdens de verdiepingsreis kreeg men de kans om vragen te stellen aan John Baekelmans, Vice President en Managing Director imec Nederland, Sywert Brongersma, Principal Member of Technical Staff, Rudi Cartuyvels, Chief Operating Officer (COO) en Jo de Boeck, Chief Strategy Officer (CSO).

Zij namen de deelnemers van de reis mee in de geschiedenis en ontwikkeling van imec, maar ook in de steeds harder groeiende chips-industrie. Zij belichtten ook de investeringen die vanuit overheden zijn gedaan in het onderzoekscentrum: in 2017 kwam circa 21 procent van de opbrengsten van imec Leuven vanuit de overheden, terwijl 69 procent vanuit de industrie wordt opgebracht. Lees hier het verslag van de verdiepingsreis.

De laatste ontwikkelingen

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom OnePlanet? Lees hiernaast verder of schrijf u hieronder in en we houden u maandelijks op de hoogte!

Thema’s

OnePlanet zet in op vier thema’s:

 1. Datagestuurde voeding en gezondheid
  Dankzij de ontwikkeling van nieuwe technologieën kunnen persoonlijke gezondheidsdata verzameld worden, waarmee gepersonaliseerde voedingsadviezen en diëten gecreëerd kunnen worden passend bij de situatie van de patiënt.
 2. Gezondheid en gedrag
  Ons gedrag draagt bij aan de gezondheid van de mens. Door oplossingen te ontwikkelingen die mensen helpen hun persoonlijke ambities waar te maken op het gebied van gezondheid, fitheid, sport, gewicht en productiviteit draagt OnePlanet bij aan hun welzijn. Ook willen ze patiënten bijstaan bij hun dagelijkse functioneren en zorgprofessionals en mantelzorgers ondersteunen.
 3. Precisieproductie en -verwerking
  Om op een duurzamere manier om te gaan met onze voedselvoorziening moeten er nieuwe technologieën ontwikkeld worden die zowel betaalbaar als schaalbaar zijn.
 4. Supplychain op maat
  Dankzij de digitalisering kan de voedselketen verkort én omgekeerd worden, namelijk door de productie aan te passen op de vraag. Dat levert een belangrijke slag op in het verduurzamingsproces. Ook wordt er gekeken naar nieuwe verpakkingsmethoden met ingebouwde functionaliteiten, het afstemmen van lokale en globale productie om de ecologische impact te verkleinen en de voedselketen transparanter te maken.

CITC en OnePlanet

Het initiatief rondom imec sluit goed aan op het initiatief voor de totstandkoming van een Chip Integration Technology Centre (CITC) op de Novio Tech Campus (NTC). Het CITC is een open Technologie Centrum (opgezet vanuit de gezamenlijke semiconductorbedrijven, universiteiten van Nijmegen en Delft én TNO) gericht op research en ontwikkeling op het vlak van chip-integratie. Beide instellingen zullen elkaars ontwikkelingen versterken en een boost geven aan de regionale economie, zijn internationale impact en imago.

Feiten en cijfers

77

brieven werden ingediend bij Gedeputeerde Staten

30

stakeholders namen deel aan de verdiepingsreis

150

miljoen euro totale investering in acht jaar tijd

Ambitie

De demografische trends, zoals het stijgen van de wereldbevolking en het steeds ouder worden van de mens, zorgen voor een toenemende druk op de manier waarop we voedsel produceren en consumeren en onze gezondheid. Het OnePlanet-initiatief maakt zich sterk voor het ontwikkelen en naar de markt brengen van nieuwe innovaties die bijdragen aan het oplossen van dit probleem.

Zij positioneert zich op de cross-overs tussen agri, voeding, gezondheid en hightech. De partners hebben als ambitie om minder verspilling, efficiëntere productie, preventie van ziekte en gepersonaliseerde voeding- en gezondheidszorg te bewerkstelligen. Het revitaliseren van de regio én het behoud en de versterking van de economische slagkracht staat daarbij voorop.

Rol van The Economic Board

The Economic Board heeft partijen vanaf het begin van het OnePlanet-initiatief gefaciliteerd om kennis te nemen van het initiatief om zo hun standpunt te kunnen bepalen. Wij hebben daarom de verdiepingsreis naar het hoofdkantoor van imec in Leuven en de Nederlandse tak in Eindhoven, het Holst Centre, georganiseerd op 2 oktober 2018. Daarnaast is door The Economic Board-leden uitgesproken dat zij het initiatief inhoudelijk steunen, wat heeft geresulteerd in een ondersteuningsbrief. Zij hebben geconstateerd dat het goed is als andere partijen ook hun steun uitspreken in een ondersteuningsbrief. Het projectbureau heeft een coördinerende rol gespeeld in het verzamelen, het bieden van een overzicht en het ondersteunen van partners bij het indienen van de ondersteuningsbrieven. Daarnaast heeft directeur Sigrid Helbig ingesproken tijdens de inhoudelijke behandeling van het initiatief, in de commissievergadering van Provinciale Staten op 15 januari 2019.

Meer weten?

Matthijs Kop

Matthijs Kop

Program manager

Matthijs Kop werkt als program manager voor The Economic Board. Matthijs is onder meer het eerste aanspreekpunt voor de gemeenten en de Regio Arnhem Nijmegen.

Betrokken partijen

Relevante projecten

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp