Chip Integration Technology Center (CITC)

Het Chip Integration Technology Center (CITC) wordt een joint innovatiecentrum. Het CITC vormt een brug tussen fundamenteel onderzoek naar chipintegratie en nieuwe technologische producten die in Nijmegen en omgeving worden ontwikkeld en wereldwijd worden toegepast. Uiteindelijk gaat het CITC de realisatie van chip tot een volwaardig eindproduct versnellen.

Supported by The Economic Board stempel

Over CITC

Het CITC is een initiatief van Novio Tech Campus, TNO-Holst en BCSEMI NL. Vijftien partijen uit heel Nederland hebben zich verbonden aan het initiatief. Het centrum moet de deskundigheid van het bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van ontwikkelen, integreren en verpakken van chips met elkaar in verbinding brengen en aanzetten tot verdere technologische ontwikkeling.  BCSEMI NL treedt op als coördinator bij het opstellen van het businessplan en andere voorbereidende activiteiten. De provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen stellen de komende vier jaar respectievelijk 7,5 miljoen en 2 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van het centrum. In het voorjaar van 2019 moet het zijn deuren openen.

Relatie CITC en OnePlanet

De ontwikkelingen rondom het CITC lopen gelijk op met de ontwikkelingen rondom het OnePlanet-initiatief van imec Nederland, Radboudumc, Radboud Universiteit en Wageningen University & Research. Dit initiatief werkt aan langetermijnoplossingen die de gezondheid bevorderen en helpen bij de productie van voedsel op een duurzame en evenwichtige manier. Daarvoor willen ze een onderzoekscentrum van imec naar Gelderland halen.

Het CITC en het OnePlanet-onderzoekscentrum hebben niet dezelfde scope. In feite zou het CITC de chips kunnen ontwikkelen, die nodig zijn voor de ideeën en producten die voortvloeien uit OnePlanet. OnePlanet denkt na over applicaties en het ontwerp van de elementen die bij elkaar moeten komen om de applicatie te laten doen wat je wilt. Bij het CITC wordt nagedacht over de techniek die daarvoor nodig is.

Feiten en cijfers

15

partners slaan de handen ineen

7

miljoen euro investeert provincie Gelderland

2

miljoen euro investeert de gemeente Nijmegen

Ambitie

Chipintegratie betreft de materialen, het equipment en de processen die nodig zijn om een chip te verpakken. De verpakking van een chip isoleert en beschermt deze, en zorgt voor de verbinding met de omgeving van de chip. Een omhulling bestaat echter uit verschillende soorten materialen die op een betrouwbare manier met elkaar verbonden moeten worden. De kennis om deze ontwikkelingen mogelijk te maken bevindt zich in regio Nijmegen en Eindhoven. De samenwerkende partners zien Nijmegen dan ook als de ideale uitvalsbasis voor het CITC waarin de deskundigheid van bedrijven en kennisinstituten wordt gebundeld. Dit versterkt de sleutelpositie van Nederland in deze industrie en levert wereldwijde promotie voor de regio op.

Het CITC heeft niet tot doel om zelf te produceren maar om nieuwe technologische ontwikkelingen in de chipintegratie tot stand te brengen.

Rol van The Economic Board

The Economic Board helpt het CITC rondom haar communicatie. Zo adviseerden we in de zoektocht naar een communicatiebureau en communiceren we over ambities, kansen en ontwikkelingen. Daarnaast hebben we ondersteund bij het leggen van de verbinding tussen CITC en OnePlanet.

Meer weten?

Richard Dobbelmann

Richard Dobbelmann

Business associate

Richard Dobbelmann weet als business associate van The Economic Board als geen ander de weg in het bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen.

Ook interessant

Betrokken partijen

Gerelateerde activiteiten

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp