Wageningen Data Competence Center; digital twins; WUR Campus Wageningen Universiteit WUR 100 jaar GreenMetric ranking WUR beste universiteit Nederland, Foods Innovation Center; Seminar Agroproductie in een Circulaire en Biobased Economie, windmolens en zeewier, groene universiteiten; Start-up Wageningen

Wageningen University & Research biedt vluchtelingen mogelijkheden om te studeren en een toekomst op te bouwen

Wageningen Universiteit & Research (WUR) biedt gratis colleges aan voor vluchtelingen die nog in de asielprocedure zitten en streeft naar een verdubbeling van het aantal plaatsen voor vluchtelingstudenten. Hiervoor tekende WUR op 30 oktober een convenant met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Zonder financiële middelen toch kunnen studeren

Vluchtelingen hebben vaak een lastige uitgangspositie in vergelijking met studenten die hier geboren en opgegroeid zijn, omdat ze het netwerk en de financiële middelen missen om te kunnen studeren. Ook is het vaak lastig voor hen om wegwijs te raken in het Nederlandse onderwijssysteem en opleidingsaanbod.

Wachten op verblijfsstatus

De Wageningse rector Arthur Mol zegt hierover: “Geïnspireerd door andere onderwijsinstellingen zijn we gestart met een lesprogramma voor vluchtelingen die nog wachten op hun verblijfstatus. Zo kunnen zij hun tijd zinvol besteden. Dit noemen we WURth-while. Verder verbeteren we de informatievoorziening voor vluchtelingen, zodat zij onze opleidingen makkelijker weten te vinden.”

Talentontwikkeling

Momenteel volgen vijf vluchtelingen met steun van het UAF een opleiding in Wageningen. In de komende jaren wil de universiteit dit aantal tenminste verdubbelen. Mardjan Seighali, directeur UAF: “Dat is een verheugende ontwikkeling. Zo ontstaan meer kansen voor vluchtelingen om hun talenten te ontwikkelen en een duurzame positie in de samenleving te verwerven.”

Kansen vergroten op de Nederlandse of internationale arbeidsmarkt

Om ervoor te zorgen dat nieuwkomers hun kansen vergroten op de Nederlandse of internationale arbeidsmarkt, wil WUR meer statushouders een stage, traineeship of baan aanbieden. Dit gebeurt in samenspraak met omringende gemeenten.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp