Warmtevoucher

Financiering en advies bij uw haalbaarheidsonderzoek warmte

Is uw organisatie bezig met duurzame warmtelevering in de regio? Dan kunt u een warmtevoucher aanvragen bij Warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren (WiEfm). Daarmee kunt u een haalbaarheidsstudie van uw project financieren tot maximaal 70%. WiEfm is een Nederlands-Duits project, ondersteund door het INTERREG-V-A-programma.

Het gaat om de volgende technologieën:

  • warmte- en koudeopslag
  • power-to-gas, power-to-heat
  • bio-organic rankine cycle (ORC)
  • verwaarding van biogas
  • geothermie
  • duurzaam aangedreven warmtepompen
  • solarthermie

Een voucher vergoedt de haalbaarheidsstudie als deze door een derde partij wordt uitgevoerd. Aanvragers moeten werkzaam zijn in: Overijssel of Gelderland of een van de gemeenten Steinfurt, Borken, Coesfeld en Warendorf.

Stichting Kiemt

De aanvragen vanuit Gelderland en Overijssel lopen via Stichting Kiemt, waar Bas Grols projectleider is voor WiEfm. Hij vertelt: “Dit project loopt nu anderhalf jaar en we hebben extra middelen aangevraagd en gekregen bij de EU. We merkten dat er veel animo was voor de vouchers en dat het ook echt een bijdrage levert aan het versnellen van projecten.

Niet alleen financiering

Grols: “Met deze middelen kunnen organisaties hun haalbaarheidsonderzoek grotendeels gefinancierd krijgen. Maar daarnaast is het mogelijk om vragen bij het projectteam neer te leggen. Bijvoorbeeld over een bepaalde juridische constructie, verschillende verdienmodellen, voorfinanciering.” Het kan zijn dat Kiemt zelf antwoorden voor u heeft. Ook kan de vraag uitgezet worden in het netwerk van de stichting.

Stichting Kiemt organiseert in 2018 nog enkele bijeenkomsten. Deze zijn om te netwerken en om kennis uit te wisselen met experts over specifieke onderwerpen.

Er zit niet echt een einddatum aan de aanvraagprocedure, maar een voorwaarde is wel dat haalbaarheidsonderzoeken in september 2018 afgerond zijn. Daarna wordt het tijd om de lessen te delen en wordt het project WiEfm eind 2018 afgerond.

→  Kijk hier voor meer informatie en het aanvraagformulier (PDF)

→  Aanvragen Provincie Gelderland en Overijssel: Bas Grol

→ Bekijk hotspots in de regio op het gebied van duurzame energie

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp