TropIQ Health Sciences

Parel-update: hoe is het nu met… TropIQ Health Sciences?

TropIQ Health Sciences doet onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen om tropische infectieziekten, die door muggen worden overgebracht, te bestrijden. Denk aan malaria, dengue (knokkelkoorts) en het Zika-virus. In 2016 ontvingen zij de Parel-award voor het onderzoek naar een medicijn dat de malariaparasiet in het bloed van mensen doodt. Hoe is het hen sinds de uitreiking vergaan?

Het programma is nog springlevend maar heeft helaas vertraging opgelopen”, aldus Koen Dechering, medeoprichter en algemeen directeur van TropIQ. “De werkzame stof heeft een olieachtige substantie en is moeilijk tot poeder te verwerken. In de Westerse wereld is dat geen probleem, want dan maak je er een capsule van. Voor de landen – veelal in Afrika – waar wij ons op richten is dat een te dure vorm.” Daarom heeft TropIQ veel energie gestoken in het creëren van de pilvorm. Nu dat gelukt is wordt in het komende jaar gestart met veiligheidsstudies in mensen. “Bij positieve resultaten zullen we het malariamedicijn, samen met Medicine for Malaria Venture, verder ontwikkelen. Daarbij is onderzoek naar de effectiviteit in malariapatiënten nodig.”

In 2016 waren er elf mensen in dienst bij TropIQ. Inmiddels zijn er zestien mensen en staan er nog twee vacatures open. Dat betekent dat we als bedrijf echt zijn gegroeid.

Voor je buurman

Ook op andere gebieden boekte TropIQ belangrijke vooruitgang. Vorig jaar publiceerden ze in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift baanbrekende resultaten over de zogenoemde isoxazolines. Ze kwamen erachter dat als mensen deze medicijnen innemen dit uitbraken van malaria, Zika en dengue kan voorkomen. De medicijnen, die normaal gesproken huisdieren beschermen tegen teken en vlooien, voorkomen niet dat mensen geïnfecteerd raken, maar zorgen er wel voor dat de overbrengers van de ziekte – stekende muggen – snel sterven. “Je doet het dus voor je buurman en niet voor jezelf.

Vuurvliegje

Kort geleden is TropIQ een nieuw programma gestart om te onderzoeken of er geneesmiddelen ontwikkeld kunnen worden ter bestrijding van muggen die dengue overdragen.

We hebben een stukje uit het denguevirus gehaald, waar we het gen van een vuurvliegje in hebben gebouwd. Dat stukje virus wordt gecombineerd met een bibliotheek aan verschillende stoffen. Met gevoelige apparatuur kunnen we zien welk stofje ervoor zorgt dat het lampje in het virus dooft.”

Zo hopen ze een stof te vinden die potentieel geschikt is om medicijnen van te maken.

20

procent omzetgroei

16

mensen in dienst

Positieve publiciteit

In 2016 waren er elf mensen in dienst bij TropIQ. Inmiddels zijn er zestien mensen en staan er nog twee vacatures open. Dat betekent dat we als bedrijf echt zijn gegroeid.” Dat geldt niet alleen voor het bedrijf. Ook de omzet is gestegen van 1 naar 1,6 miljoen euro. Daarmee is de prognose van 20 procent omzetgroei per jaar uitgekomen. Daarnaast heeft de Bill en Miranda Gates Foundation uit de Verenigde Staten nog eens 0,5 miljoen euro gedoneerd voor onderzoek naar parasieten die resistent zijn geworden voor bestaande geneesmiddelen.

Samenwerking zoekt TropIQ ook dichtbij huis. “De parel heeft ons veel positieve publiciteit opgeleverd. Daarmee hebben we ons regionale netwerk kunnen versterken.” Ook de verhuizing naar de Novio Tech Campus een tijdje geleden draagt eraan bij dat ze meer doen met bedrijven uit de buurt. “Soms lenen we apparaten of reageerbuizen bij onze directe buur en een fotograaf op de campus maakt foto’s voor ons jaarverslag. Het is een mooie kruisbestuiving en er heerst hier een leuke dynamiek.”

Over de Parel-award

De afgelopen jaren heeft The Economic Board de Parel-award uitgereikt aan bijzondere organisaties en projecten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. De Parel-award is een erkenning voor organisaties die zich onderscheiden door interessante innovaties of juist door hun beproefde bedrijfsprocessen op het gebied van Food, Health en Energy en de cross-overs hiertussen.

Parel aanmelden?

Heeft u een echte Parel in uw netwerk? Meld u de organisatie dan aan om kans te maken op een van onze Parel-awards. Hoe dat moet, leest u hier.

Parel aanmelden

Bekijk al onze parels

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp