Terug- en vooruitblik met de triple helix

Met de start van 2020 is het nieuwe decennium begonnen. Een mooi moment om even bij stil te staan, want in het vorige decennium is The Economic Board opgericht. Samen met diverse partners uit de triple helix staan we stil bij de voorbije jaren en kijken we vooruit naar de komende.

Tjerry Verhoeven: ‘Nieuwe kansen voor een sterkere regio’

Aan het begin van 2018 spraken we regiomanager Pieter de Boer, inmiddels opgevolgd door Tjerry Verhoeven. Hoe kijkt ze aan tegen de ontwikkelingen die De Boer destijds zag? Waar staat VNO-NCW nu? En welke kant ziet ze het opgaan in de regio en met The Economic Board?

Om de economie te stimuleren is goede samenwerking het allerbelangrijkste. Met The Economic Board 3.0 creëren we nieuwe kansen

Tjerry Verhoeven

Tjerry Verhoeven

voor een sterkere regio. We ondersteunen samenwerkingsverbanden in de triple helix, tussen wetenschap, overheid en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door het organiseren van regionale netwerk- en kennisbijeenkomsten. Ondernemers denken mee en experimenten. Zo ontstaan er steeds meer cross-overs op het gebied van food, health en energy. Goed nieuws, want innovaties die tot stand komen in triplehelix-verband, komen vaak verder. Dat laten zien is goed voor de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio. Samen hetzelfde verhaal vertellen vonden we toen belangrijk. Dat is het nog steeds. En van belang is om landelijk beleid te veranderen waarbij VNO-NCW Midden optreedt als belangenbehartiger voor ondernemers.”

Lees het hele artikel

Carol van Eert: ‘Concurrentievoordeel ten opzichte van ander regio’s’

Carol van Eert

Carol van Eert

In 2017 blikte The Economic Board met Carol van Eert terug op het voorbije jaar en vooruit op 2017. Inmiddels is hij als burgemeester over naar de gemeente Rheden en is hij lid van The Economic Board geworden. Hoe kijkt hij aan tegen deze overgang? Waar staat de gemeente Rheden nu? En welke kant ziet hij het opgaan in de regio en met The Economic Board?

Door de vele kennismakingen met nieuwe mensen, organisaties en bedrijven kreeg ik snel een goed beeld van de Rhedense samenleving. Zo constateerde ik dat de financiële positie van Rheden gezond was. Vanwege de grote tekorten op de (jeugd)zorg moest het spaargeld al snel aangesproken worden. Momenteel werken we hard aan oplossingen. Een van die oplossingen is een nog betere regionale samenwerking in Arnhem en Nijmegen. Dat is de enige manier om bij de provincie, het rijk en Europa als serieuze partner in beeld te komen en hun financiële bijdragen ook hier te krijgen. Iedereen is daar inmiddels van overtuigd.

Lees het hele artikel

Gemeente Lingewaard: ‘Tijd om te oogsten in NEXTgarden’

Met 2020 slaan we een nieuw decennium in. Eind 2017 spraken we wethouder Theo Peren over NEXTgarden, een innovatief en duurzaam tuinbouwgebied in de gemeente Lingewaard. De wethouders Johan Sluiter en Aart Slob hebben zijn stokje overgenomen. Hoe kijken zij nu aan tegen de ontwikkelingen die Theo destijds zag? Waar staat NEXTgarden op dit moment? En welke kant ziet ze het opgaan in de regio en met The Economic Board?

In 2017, het eerste jaar van NEXTgarden zijn we, met hulp van The Economic Board, gestart met verschillende projecten. Nu is het tijd om te oogsten. De gemeente Lingewaard is sterk betrokken bij het programma en faciliteert, initieert en stimuleert de projecten. Een daarvan is het experiment met waterlinzen. De Novel Food Verordening is aangevraagd, waarmee deze duurzame bron van eiwitten straks hopelijk voor menselijke consumptie kan worden ingezet. We kijken reikhalzend uit naar het resultaat. Staat er binnenkort een waterlinzen-burger op het menu? Een ander project is Ingredient Farm. Lokaal worden kurkuma en zwarte peper duurzaam geteeld. De proefopstellingen onder LED-lampen in de kassen laten al goede resultaten zien.

Lees het hele artikel

Mark van Westerlaak: ‘Via verbinding zorgen voor collectief eigenaarschap op basis van meervoudige waarde’

Mark van Westerlaak

Mark van Westerlaak

Begin 2019 keken we met bestuurslid Mark van Westerlaak van Groene Allianties De Liemers terug op 2018. Een jaar verder zijn we benieuwd waar het collectief nu staat. Welke kant ziet ze het opgaan met The Economic Board en in de regio? Waar wij in 2018 nog veel aan het verbinden waren, hebben wij in 2019 veel verbindingen gecreëerd en vorm gegeven. Dat heeft afgelopen jaar het voor ons belangrijke energieverbond voor het Duurzaam Gelders Eiland in de gemeente Zevenaar opgeleverd. Samen met partners gaan we ons inzetten om alle inwoners en bedrijven van het eiland in 2023 van lokaal opgewekte groene stroom te voorzien. De ondernemers stellen hun terrein beschikbaar voor de opwek van energie en nemen, net als woningstichting Vryleve, de opgewekte energie af. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen helpt bij het onderzoek. Wiek-II zet zich samen met de Groene Allianties Liemers in om burgers en bedrijven bij het plan te betrekken zodat ze het initiatief gaan ondersteunen.”

Lees het hele artikel

Bart Heuts: ‘Laten we de regio verder ‘verwaarden’

Bart Heuts

Bart Heuts

Begin 2018 keken we met Bart Heuts, projectmanager Business Angels bij Oost NL terug op 2017. Twee jaar verder zijn we benieuwd waar Oost NL nu staat. Welke kant ziet hij het opgaan met The Economic Board en in de regio?

Twee jaar geleden was ik met Business Angels Netwerk Nijmegen (kortweg BANN) net een jaar onderweg. Mijn focus lag op het opbouwen van nieuwe, persoonlijke relaties met private investeerders en partners in Overijssel en Gelderland. Ik zocht en vond sociale en maatschappelijke betrokken business angels die met ons nieuwe verbindende wegen willen zoeken. Wat ik mooi vind is dat iedereen bereid is zijn eigen netwerk mee te nemen om gezamenlijk waarde te creëren. Het is belangrijk samen in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. Zo leer je elkaars wereld en belangen begrijpen. En daarmee win je het vertrouwen van de ander. Ik zie dat het leggen van de juiste verbindingen binnen de regio tussen de vele spelers verbeterd is.”

Lees het hele artikel

Harriët Tiemens: ‘Op weg naar een hechtere samenwerking’

Nijmeegs wethouder Harriet Tiemens

Harriët Tiemens

Begin 2019 keken we met wethouder Harriët Tiemens van de gemeente Nijmegen terug op 2018. Een jaar verder zijn we benieuwd waar de gemeente nu staat. Welke kant ziet ze het opgaan met The Economic Board en in de regio?

De afgelopen jaren is het besef in de regio gegroeid dat we alleen door samen te werken onze problemen kunnen oplossen en onze kansen beter kunnen verzilveren. We zijn op weg naar een hechtere samenwerking. Dat krijgt onder andere vorm in de gezamenlijke bieding die we aan het Rijk hebben gedaan in het kader van de Nationale Omgevingsvisie. Daarin geven we aan op welke manieren we daar als regio aan kunnen bijdragen.”

Lees het hele artikel

Rik Eweg: ‘Voorop lopen bij innovaties voor een duurzame groene sector’

Rik Eweg van Van Hall Larenstein

Rik Eweg

Begin 2019 keken we met lector Rik Eweg van hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) terug op 2018. Een jaar verder zijn we benieuwd waar de hogeschool nu staat. En welke kant hij het op ziet gaan in de regio en met The Economic Board.

Met de benoeming van Jan van Iersel en Kitty Kwakman als nieuw College van Bestuur hebben circulaire landbouw en de duurzame ontwikkelingsdoelen een centrale plek gekregen binnen de hogeschool. Dat laten we zien door voorop te lopen bij innovaties voor een duurzame groene sector, bij zowel onze onderzoeken als het onderwijs. Beide verweven we steeds nauwer met elkaar door studenten en docenten te betrekken bij diverse onderzoeksprojecten. Duurzaamheidsaspecten zijn daarbij leidend. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een Life Cycle Analysis van producten en ketens. Dit alles heeft zijn vruchten afgeworpen. VHL is in 2019 wederom gekozen tot meest duurzame Hogeschool van Nederland.”

Lees ook: het jaar 2019 in woord en beeld

Lees het hele artikel

Ben Geerdink: ‘Triplehelix-samenwerking is volwassen geworden’

Ben GeerdinkBegin 2018 keken we met Ben Geerdink, voorzitter van het College van Bestuur bij Rijn IJssel terug op 2017. Twee jaar verder zijn we benieuwd waar Rijn IJssel nu staat. Welke kant ziet hij het opgaan met The Economic Board en in de regio?

Destijds kwamen we uit een economische crisis. We haalden opgelucht adem. Het gaat nog steeds erg goed met de economie. De vraag naar arbeidskrachten is onverminderd hoog. Sterker nog: er zijn steeds meer ondernemingen die zich in hun ontwikkeling geremd voelen omdat ze niet aan goede mensen kunnen komen. En daar ligt een belangrijke taak voor Rijn IJssel. Wij hebben nog steeds een cruciale rol in het opleiden van mensen die (weer) willen gaan werken. Starters, herstarters en doorstarters. Jongeren, maar ook ouderen. En mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.”

Lees het hele artikel

De leden van The Economic Board blikten eerder in 2019 terug op drie jaar The Economic Board

Alle artikelen

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp