Henk van den Berg; Cees Jan Pen

Dat is werken aan structurele verbetering van je vestigingsklimaat

Arnhem-Nijmegen beseft dat circulariteit cruciaal is om als regio op langere termijn concurrerend en ondernemend te blijven. De regio zet hier met nadrukkelijke steun van de provincie samen met gemeenten en het bedrijfsleven echt op in. Als lector De Ondernemende Regio van Fontys hogescholen vind ik het een eer deze ondernemende regio een pluim te geven.

Lees meer
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp