Subsidieoverzicht, Digitale werkplaats; AI Coalitie; subsidies eerste kwartaal 2021

Interessante subsidiemogelijkheden voor innovatieprojecten (vierde kwartaal 2019)

Welke subsidiefondsen geven bedrijven, particulieren of overheden het duwtje in de rug dat ze nodig hebben om hun innovatieve project, groot of klein, van de grond te krijgen? The Economic Board zet ook dit kwartaal vijf mogelijkheden op een rij.

Grensoverschrijdende innovatietrajecten

In de vorige subsidie-update schreven we al over ROCKET Reloaded, waar een Nederlands-Duits consortium, bestaande uit onder andere Oost NL achter zit. Het doel is om grensoverschrijdende innovatietrajecten op het gebied van gezondheid, energie en productie te bevorderen. Nu zijn er meer details bekend.

De call opende op 9 oktober en sluit op 15 november. Het inleveren kan tot 1 november, dus de tijd dringt. Mkb-bedrijven kunnen een voorstel indienen tot een totaal van 275.000 euro. De beste voorstellen ontvangen maximaal 60 procent subsidie. Meer informatie is hier te vinden

Gezamenlijk woningbouwproject

Provincie Gelderland heeft een extra potje in het leven geroepen voor burgerinitiatieven die de haalbaarheid van een gezamenlijk woningbouwproject willen onderzoeken. Daar zit 100.000 euro in. Met het nieuwe budget kunnen dit jaar nog acht nieuwe wooninitiatieven van start gaan.

De subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is er voor iedereen die samen woningen wil bouwen en verbouwen. Naast een haalbaarheidssubsidie kunnen zij ook een lening voor de ontwikkelfase aanvragen. Simpelere regels zorgden dit jaar voor veel extra beschikkingen. Om de voortgang van de initiatieven niet te vertragen, is er nu extra budget. Meer informatie is op deze webpagina, en via de linkjes onder het artikel, te vinden.

Wijken van de Toekomst

Een subsidiemogelijkheid voor gemeenten. Zij kunnen subsidie krijgen voor het inhuren van een externe procesbegeleider om een plan op te stellen voor energiebesparende maatregelen in zogeheten Wijken van de Toekomst. Voor de stap daarna, een transitieplan waarin de maatregelen worden uitgewerkt, kan een aparte aanvraag worden gedaan.

Het aanvragen kan nog tot het einde van het kalenderjaar. Meer informatie, ook over het traject van de aanvraag, staat hier.

Groene schoolpleinen

De provincie stelt ook geld beschikbaar voor basis- en middelbare scholen die van hun schoolplein een groen schoolplein willen maken. Daarbij gaat het onder meer om het verwijderen van bestrating en het aanbrengen van meer planten en bomen.

De subsidie bedraagt maximaal 17.500 euro. Minimaal een kwart van de kosten moeten de scholen zelf betalen. Er is geen deadline, maar voor het beschikbare potje, waarvan de grootte niet bekend is gemaakt, geldt de regel ‘op is op’. Meer informatie is hier te vinden.

Financiering wind- of zonnepark

Wie een vooronderzoek wil laten doen naar de financiering van een wind- of zonnepark maakt mogelijk ook aanspraak op subsidie van provincie Gelderland. Dat geldt alleen voor ondernemingen die hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) produceren of ondernemingen die voor minstens de helft eigenaar zijn van zo’n duurzaam energiebedrijf.

Aanvragen kan tot het einde van het kalenderjaar. Ook hier geldt dat aanvragen mogelijk is totdat het maximale bedrag is bereikt. Meer informatie staat hier.

CO2-uitstoot terugdringen

Ondernemers uit Oost-Nederland met een innovatief idee om de CO2-uitstoot terug te dringen, maken mogelijk aanspraak op een forse Europese subsidie. Het subsidieprogramma OP Oost nodigt ze uit om een voorstel in te dienen. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld verbeterde isolatie, het hergebruik van grondstoffen en mineralen, het vervangen van fossiele door biologische grondstoffen of nieuwe vormen van schone energie.

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van minimaal drie organisaties, waarvan tenminste één MKB’er uit Gelderland of Overijssel. Het gaat om serieuze bedragen: minimaal 350 duizend en maximaal 2 miljoen euro. Het voorstel indienen kan tot en met 31 maart 2020 via het EFRO-webportaal.

Voor al uw financieringsvragen

De bijeenkomsten van How2Finance van Oost NL worden georganiseerd voor ondernemers in Oost-Nederland. Tijdens deze evenementen maken ze kennis met de top 10 financieringsinstrumenten voor start-ups en scale-ups. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen over de verschillende vormen van financiering, zoals: Hoe kan je te werk gaan? Welke combinaties zijn er mogelijk en wat ís er eigenlijk mogelijk? Er zijn diverse experts aanwezig om deze vragen te beantwoorden. Hiernaast ziet u of een nieuw evenement gepland staat.

Meer over subsidies

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp