subsidiemogelijkheden tweede kwartaal 2019.

Subsidiemogelijkheden voor innovatieve bedrijven (tweede kwartaal 2019)

Bedrijven die écht door willen groeien kunnen dat vaak niet zonder een financiële impuls. Om hen te helpen zet The Economic Board elk kwartaal in willekeurige volgorde een aantal interessante subsidiefondsen op een rij. Dit zijn de subsidiemogelijkheden tweede kwartaal 2019.

Technische- en economische haalbaarheidsstudies

INNOWIDE is een subsidiemogelijkheid voor Europese mkb-bedrijven die ook partners buiten de Europese grenzen hebben. De ondersteuning richt zich op de beginfase: technische- en economische haalbaarheidsstudies. Bedrijven kunnen zo ontdekken of ze samen met een partner van buiten Europa een traject in gang willen zetten.

Het totale budget bedraagt drie miljoen euro. Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie krijgen een vast bedrag van 60.000 euro. Een aanvraag indienen kan in het restant van april en in mei. Meer informatie is op de site van INNOWIDE te vinden.

Energie-innovaties

Vanaf 1 april zijn ook weer een reeks subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie van start gegaan. Doel van deze subsidies is het helpen van bedrijven met goede innovatieve oplossingen die kunnen leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. Daarmee sluiten de plannen van Topsector Energie aan op de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs.

Jaarlijst heeft de Topsector Energie ongeveer 130 miljoen euro beschikbaar voor innovaties. Die zijn verdeeld over verschillende programmalijnen. Hier is meer informatie te vinden.

Duurzaam innoveren

De provincie Gelderland heeft onder de noemer MIT-haalbaarheidsprojecten nieuwe subsidies beschikbaar voor iedereen die duurzaam wil innoveren in de sectoren Agri en Food, Life Sciences en Health, High Tech Systemen en Materialen. Het gaat specifiek om ondersteuning in de beginfase van het proces, met als doel om bedrijven te helpen om ideeën om te zetten in acties.

Sinds 9 april is  inschrijven mogelijk via het Subsidieportaal. In totaal is er ruim € 1,1 miljoen beschikbaar, met een maximale subsidie van € 20.000 per project.

Groene start-ups

Misschien niet direct een subsidiefonds, maar een competitie met kans op een mooie soms geld. De Postcode Lotteries Green Challenge is er voor groene start-ups over de hele wereld. Er is in totaal één miljoen euro beschikbaar voor de vijf beste inzendingen. De helft van dat bedrag is voor de winnaar. De jury gaat op zoek naar een innovatief idee dat bijdraagt aan een meer duurzame planeet. Uiteraard moet het plan haalbaar zijn: binnen twee jaar zou er een product op de markt moet kunnen zijn.

Wie zich nog aan wil melden, moet snel zijn. Het kan nog tot 1 mei 2019. Dat kan via deze website.

Invasieve exoten

Invasieve extoten zijn buitenlandse plant- en diersoorten die niet in Gelderland thuishoren en die daardoor voor schade kunnen zorgen. De provincie Gelderland noemt de Aziatische duizendknoop, de reuzenbalsemien, de reuzenberenklauw, de Canadese guldenroede, de late guldenroede en de zonnebaars als voorbeelden. De provincie stelt nu een subsidie beschikbaar voor bedrijven die dit probleem aan willen pakken.

Aanvragen kan vanaf mei via het Subsidieportaal. Het is niet bekend gemaakt hoeveel geld er beschikbaar is.

Meer over subsidies

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp