Subsidieoverzicht, Digitale werkplaats; AI Coalitie; subsidies eerste kwartaal 2021

Gelderland investeert in schone en slimme demonstratiefabrieken om kennis te delen

De provincie Gelderland investeert dit jaar een miljoen extra in de maakindustrie. Bedrijven met nieuwbouwplannen kunnen subsidie krijgen om hun fabriek schoon en slim in te richten. De bedoeling is dat zij deze kennis vervolgens delen met het mkb.

Subsidie schone fabriek

Gelders gedeputeerde en lid van The Economic Board Michiel Scheffer:

We dagen ondernemers in de maakindustrie uit om extra te investeren in slimme en schone toepassingen als zij een nieuwe fabriek gaan bouwen. Denk aan investeringen in digitale productietechnieken of schone productieprocessen. Voor de beste initiatieven is subsidie mogelijk van maximaal € 200.000. Daarbij vragen we de ondernemer wel om de nieuwste kennis en ervaring te delen met mkb-ondernemers. Door kennisdeling willen we innovaties in de hele Gelderse maakindustrie verder stimuleren.

Van 1 mei tot 1 september 2018 kunt u gebruik maken van deze regeling om uw bedrijf in Gelderland slimmer en schoner in te richten. Ondernemers uit het hele land zijn welkom om hier te investeren in moderne industrielocaties. Daarbij gaat het om het inrichten van een demonstratiefabriek.

Slim productieprocessen

Onder ‘slim’ wordt verstaan dat de productieprocessen zijn gedigitaliseerd. En dat het productieproces digitaal aansluit op overige bedrijfsprocessen.
Met ‘schoon’ wordt bedoeld dat het productieproces in de demonstratiefabriek hernieuwbare energie gebruikt. Daarnaast worden hergebruikte grondstoffen, producten en materialen ingezet.

De aanvragen gaan in de vorm van een tender en kunt u alleen digitaal indienen via het SubsidiePortaal. Het budget is toereikend om vijf tot zeven subsidieaanvragen te honoreren, waarbij een adviescommissie de rangorde bepaalt.

De provincie voert de tenderregeling uit in samenwerking met BOOST, het netwerk voor Smart Industry in Oost-Nederland.

Als u van te voren overleg wilt over uw projectvoorstel dan kan dat tot twee weken voor de sluitingsdatum met adviseurs van Oost NL en RCT Gelderland.
Contactpersoon is Chris Willemsen, chris.willemsen@oostnl.nl of 06 2885 2115.

Ook interessant

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2021)

Vijf interessante mogelijkheden voor financiering en en subsidie (tweede kwartaal 2021)

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp