CME; cablepooling; Energie, Montferland, Zonnepark De Grift, energy, opleiding energietechniek; ENTRNCE; Energietransitie regio Arnhem - Nijmegen, innovatieprijs, goed geregeld; power-to-power-plant

Regio FoodValley en het Gelders Energie Akkoord (GEA)

Op het GEA  jaarcongres in Nijmegen ondertekende Wagenings wethouder Lara de Brito het Gelders Energieakkoord. Ze deed dit namens Regio FoodValley. Dit akkoord is een initiatief van Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland om de energietransitie te versnellen.

Regio FoodValley tekent Gelders Energie Akkoord

De gemeenten van de Valley gaan meer samenwerken met elkaar en met het netwerk. Daarmee willen ze zo snel mogelijk tot een energieneutrale regio komen.

Volgens Nermina Kundi, portefeuillehouder Duurzaamheid Regio FoodValley, is de energietransitie een lastige opgave: “Allerlei vormen van samenwerking en het delen van goede voorbeelden zorgen wel voor de versnelling die nodig is.”

Regionaal netwerk

Ze noemt een paar voorbeelden van die samenwerking. Zonnepanelen op bedrijfsdaken. Warmtebedrijf Ede met de ambitie het duurzaamste warmtebedrijf van Nederland te worden. En een project circulaire economie dat al in de startblokken staat.

Elke gemeente blijft lokaal een eigen beleid ontwikkelen voor vergroening van het energiegebruik. Regio FoodValley gaat zich bezighouden met zaken die een bredere aanpak vergen. Bijvoorbeeld kennisuitwisseling, monitoring en analyse, de ontwikkeling van instrumenten, gezamenlijke aanbestedingen en lobby voor de randvoorwaarden. Daarbij zoekt de regio vooral de samenwerking met Triple Helix-partners. Ook activeert ze het regionaal netwerk.

→  In de Energievisie Regio FoodValley (PDF) staat hoe de gemeenten gezamenlijk een energieneutrale regio willen ontwikkelen voor 2050.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp