Sustainable Healthcare Challenge, samenwerking ziekenhuizen, health, grootschalig onderzoek naar de ziekte van parkinson, MKB Innovatie top 100

RedMedTech Discovery Fund II zet eerste drie leningen uit

Cardiacbooster, CitiusBio en Binnovate Digital Health zijn de eerste drie start-ups die een lening ontvangen uit het RedMedTech Discovery Fund II. Dit fonds is een vervolg op het RedMedTech Discovery Fund I en is door de provincie Gelderland beschikbaar gesteld in samenwerking met Health Valley Nederland, Radboudumc, Saxion en Oost NL.

Rik Luimes is projectmanager Life Sciences bij Oost NL, dat de uitvoering van de leningen beheert. Hij legt uit: ‘De provincie Gelderland heeft met dit nieuwe fonds 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor innovaties in Life Sciences & Health. De middelen vanuit het eerste fonds zijn volledig uitgezet en komen pas weer vrij als er leningen worden afgelost. Het is daarom goed dat de provincie nieuwe middelen beschikbaar stelt zodat start-ups die nu behoefte hebben aan vroege fase financiering geholpen kunnen worden. De leningen aan Cardiacbooster, Citiusbio en Binnovate Digital Health zorgen er voor dat drie veelbelovende start-ups hun ontwikkeling in de provincie Gelderland kunnen voortzetten.’

Over het fonds

Dit RedMedTech Discovery Fund II biedt start-ups in Life Sciences & Health een lening van maximaal 250 duizend euro die gebruikt mag worden om intellectueel eigendom te verwerven, pre-seed activiteiten op te zetten en of een proof-of-conceptstudie te ontwikkelen.

Aanmelden via Briskr

Innovationscouts van het Briskr-team ondersteunen start-ups bij het indienen van een leningsaanvraag.  Er zijn in maart en oktober 2019 twee deadlines gepland waarop u een leningsaanvraag in kunt dienen.

Neem via Briskr vrijblijvend contact op met een van de innovationscouts om de mogelijkheden te bespreken.

Waar moet uw onderneming aan voldoen?

Het gaat om kleine ondernemingen in de Life Science & Health sector, die minder dan vijf jaar oud zijn en (binnenkort) gevestigd in Gelderland. U heeft minder dan 50 personen in dienst en minder dan 10 miljoen omzet per jaar. Uw producten en diensten zijn technologisch nieuw of verbeteren wat al bestaat. De producten, diensten of procedés bevinden zich op een Technological Readiness Level van minimaal 2 en maximaal 5 op het moment dat de lening wordt verstrekt. De onderneming heeft op het moment dat de lening verstrekt, maximaal € 500.000 aan extern aandelenkapitaal van marktpartijen aangetrokken.

-> Lees hier meer over het fonds

Ook interessant

AI for Life, een podcastserie over Artificial Intelligence in Nijmegen e.o.

Cluster Health, Hightech, Food gaat organiserend en investerend vermogen verder aanjagen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp