Rapport ICE; Geert Ritsema; Bereikbaarheid, duurzaam vervoer

Rapport ICE: er is momentum voor verbeteringen internationaal spoornetwerk

Een betere ICE-spoorverbinding tussen Amsterdam en Frankfurt levert de regio Arnhem – Nijmegen veel op. Er zijn volop mogelijkheden om die verbeteringen nu voor elkaar te krijgen. Dat zijn belangrijke conclusies in een rapport over de ICE dat de regio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem lieten opstellen. Wat is de de economische betekenis en de potentie van de treinverbinding?

De ICE-verbinding tussen Amsterdam en Frankfurt vervoert jaarlijks een kleine 1,5 miljoen reizigers over de Nederlands – Duitse grens. Het traject heeft ook een halte op station Arnhem. Die is momenteel al erg belangrijk voor de verbinding van de regio Arnhem – Nijmegen met diverse economische centra in het Duitse achterland, zo staat in het rapport.

De trein rijdt in de huidige dienstregeling acht keer per dag, maar de regio heeft de ambitie uitgesproken om die frequentie stapsgewijs te verhogen naar 26 treinen per dag in beide richtingen. Andere ambities zijn een hogere snelheid, een verbeterde betrouwbaarheid en betere overstapmogelijkheden. Daarvoor werken de regio, de provincie Gelderland en VNO-NCW samen met onder andere NS, NS International en ProRail.

Speerpuntsectoren

Het onderzoeksrapport, uitgevoerd door Buck Consultants International (BCI), is een kwalitatieve analyse van de economische betekenis en potentie van de ICE-verbinding via Arnhem. Een van de belangrijkste conclusies is dat er momentum is om de kwaliteitsverbetering van de ICE-verbinding naar Frankfurt waar te maken. Het past namelijk goed bij de plannen en ambities van andere instanties. Zo is er een Actieagenda Trein en Luchtvaart van onder meer het Rijk, NS en ProRail. Ook een groot aantal Duitse partijen doet mee aan verschillende initiatieven. Daarnaast stelt het rapport dat de internationale trein voor zakelijke reizigers steeds interessanter wordt.

Een verbeterde kwaliteit van het ICE-netwerk zou van groot belang voor de regio zijn, concluderen de makers van het rapport. “Product- en marktontwikkelingen binnen de regionale economische speerpuntsectoren hightech, health, energy en food hebben nadrukkelijk ook een internationale component”, zo staat er. “Daarbij is het Duitse achterland dat via de ICE mede ontsloten wordt een interessant gebied voor het vermarkten van product- en procesinnovaties en het aangaan van bedrijfs- en kennisallianties.” Er zitten veel interessante bedrijven en kennisclusters in de genoemde sectoren dichtbij Duitse ICE-stations, met name Düsseldorf, Köln en Frankfurt.

Internationale functies

Verbeteringen van het netwerk kunnen op korte en langere termijn veel positieve gevolgen hebben. “Op de langere termijn (2030) kan een verbetering van de kwaliteit van het ICE-netwerk (hogere frequentie, hogere snelheid, betere overstapmogelijkheden) ook potentiële economische relaties tussen de regio Arnhem-  Nijmegen en Berlijn faciliteren.”

“Het initiëren en structureel uitbouwen van relaties en marktkansen vraagt een actieve opstelling en samenwerking tussen overheden enerzijds en bedrijven en kennisinstellingen van regionale speerpuntsectoren anderzijds”, zo concluderen de makers. Het creëren van nieuwe internationale functies nabij het station in Arnhem is erg interessant. De regio krijgt daarnaast het advies om de samenwerking te zoeken met andere regio’s in Nederland die aan het traject liggen.

Meer over de ICE

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp