Radiologie van de toekomst; experiment zinvolle registratie; zijinstromers zorg; Leon van Halder; Radboudumc CWZ Gelderse ontwikkelprogramma's; zorg Parkinson Green Deal Zorg 2.0; Green Deal Duurzame Zorg, chronische pijn, eHealthweek, health innovatie; zijinstromers zorg

Radboudumc ontvangt tien miljoen euro voor beter georganiseerde zorg parkinsonpatiënten

De Gatsby Foundation, een liefdadigheidsinstelling die de wetenschap ondersteunt, doneert tien miljoen euro aan het Radboudumc om de zorg voor parkinsonpatiënten te verbeteren. Het geld gaat naar het Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen.

Om de problemen in de zorg écht aan te kunnen pakken zijn eigenlijk twee randvoorwaarden noodzakelijk: voldoende geld en voldoende tijd.

Vijf jaar onderzoek zorg Parkinson

Met het geld onderzoekt en volgt het Radboudumc samen met de Universiteit van Bristol, Engeland, vijf jaar lang de mogelijkheden van een nieuw ontwikkeld zorgmodel. Doel van dit model is om wensen en zorgbehoeften van mensen die lijden aan Parkinson centraal te stellen. Iets wat door de grote hoeveelheid (zorg)organisaties en hulpverleners in Nederland nog wel eens ondergesneeuwd kan raken.

Door één centraal aanspreekpunt voor alle patiënten te creëren, optimale samenwerking tussen zorgaanbieders in een integraal zorgnetwerk te stimuleren en zorg dicht aan huis te organiseren moeten zorgbehoeften van Parkinsonpatiënten centraler komen te staan. Dat verbetert zowel de levenskwaliteit als de zorg zelf.

Donatie

Professor Bas Bloem, hoogleraar neurologie bij het Radboudumc, is erg blij met de donatie van de Gatsby Foundation: “Om de problemen in de zorg écht aan te kunnen pakken zijn eigenlijk twee randvoorwaarden noodzakelijk: voldoende geld om het gat te overbruggen tussen het optimale zorgmodel en wat de verzekeraars nu financieren; en voldoende tijd (minimaal enkele jaren) om wetenschappelijk aan te tonen dat het nieuwe model ook echt beter is. Wij zijn de Gatsby Foundation dan ook bijzonder erkentelijk dat zij ons nu de unieke mogelijkheid bieden om in de komende jaren een nieuw model van zorg te implementeren en evalueren.

Het Radboudumc ziet bij goede resultaten bij toepassing van het model niet alleen kansen voor mensen met Parkinson, maar voor de gehele zorg. Daarom wordt vanaf de start samengewerkt met verzekeraar CZ, zodat het model ook in de praktijk toepasbaar wordt.

ParkinsonNet

Ook ParkinsonNet, een van de parels uit de regio Arnhem – Nijmegen, is betrokken bij het project. ParkinsonNet werkt mee aan internationale onderzoeken en ontwikkelt samen met experts richtlijnen, behandelmethodes en scholing. Voor patiënten resulteert dit in een betere én goedkopere behandeling. De behandelkosten zijn per jaar 20 tot 30 miljoen euro lager.

Deskundigheid van de patiënt werpt zijn vruchten af. Een voorbeeld: onze fysiotherapeuten zijn getraind in het leveren van een speciale behandeling die het lopen en de balans verbetert, en daarmee het valrisico van patiënten verkleint. Het effect van deze methode is enorm: 50% minder heupfracturen sinds 2004. En het mooie is dat patiënten de methodiek zelf thuis kunnen toepassen en dus niet naar de fysiotherapeut hoeven voor wekelijkse behandeling“, zo stelt Bas Bloem.

Ook interessant

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp