ushersyndroom; bcg-vaccin; Genezing MS; medicijnonderzoek kinderen; Radboudumc Leon van Halder

Genezing MS een stap dichterbij

Mooi nieuws vanuit het Radboudumc: wetenschappers zijn namelijk een stap dichterbij de genezing van de zenuwziekte MS (Multiple Sclerose). De wetenschappers hebben meerdere DNA-varianten gevonden die een verhoogd risico op MS geven. Nu deze DNA-varianten aan te wijzen zijn, kan er gerichter onderzoek worden gedaan om MS tegen te gaan.

Fout in het MBP-gen

Met behulp van financiering vanuit het Nationaal MS Fonds hebben de wetenschappers onderzoek gedaan naar het DNA van patiënten met MS en het DNA van gezonde familieleden. Door deze DNA-profielen met elkaar te vergelijken en te analyseren, zijn er meerdere genetische varianten ontdekt die bijdragen aan het ontstaan van MS.

De belangrijkste ontdekking is het zogenoemde MBP-gen. Dit gen maakt een eiwit aan dat dient als het belangrijkste onderdeel van het beschermende myeline-omhulsel. Het lichaam geeft een auto-immuunreactie af, met als gevolg dat de beschermlaag om de zenuwen wordt aangevallen en beschadigd.

Doordat de beschermlaag wordt aangetast komen de zenuwen bloot te liggen en worden de signalen minder goed, of zelfs helemaal niet doorgegeven aan de hersenen. Daardoor kunnen de lichaamsdelen niet goed worden aangestuurd.

Multiple Sclerose

MS is een chronische ziekte aan het centraal zenuwstelsel. In Nederland leiden zo’n 17.000 mensen aan MS. De diagnose wordt ongeveer achthonderd keer per jaar gesteld. Omdat vrouwen vaker te maken krijgen met de ziekte dan mannen lijkt het erop dat ook daar genetische bepaling aan ten grondslag ligt.

De ziekteverschijnselen openbaren zich in de meeste gevallen tussen het twintigste en veertigste levensjaar. Daarmee is MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Lichaamsfuncties kunnen op ieder moment, onverwachts, uitvallen, waardoor MS patiënten plotseling het zicht kunnen verliezen of in een rolstoel terecht kunnen komen.

Vervolgonderzoek voor bestrijding van MS

De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor vervolgonderzoek. Een aantal van de gevonden genen wordt onderwerp van een functionele studie. Bij deze studie gaan wetenschappers op celniveau testen hoe de gendefecten werken. Het doel van de studie is om oorzaken van MS duidelijker in kaart te brengen. Het onderzoek zal ongeveer twee jaar duren en is gericht om op langere termijn nieuwe behandelingen te ontwikkelingen voor de bestrijding van MS.

Bestaande medicatie

De medicijnen die op dit moment tegen MS bestaan, genezen de ziekte niet. Ze onderdrukken slechts de immuunreactie van het lichaam. De werking van de medicijnen neemt af naarmate de beschermlaag rondom de zenuw verdwijnt.

Mensen die door de ziekte met mobiliteitsproblemen te maken krijgen, kunnen daarvoor worden doorverwezen naar het Loopexpertisecentrum. Dit expertisecentrum is een samenwerking tussen Radboudumc en Sint Maartenskliniek en dient als plek voor functionele diagnostiek en behandeling voor mensen met een neurologische aandoening, zoals MS.

Bijdragen aan het onderzoek?

De onderzoekers krijgen financiële hulp van het Nationaal MS Fonds. Het fonds maakt zich sterk voor een beter leven voor mensen met MS, zowel nu als in de toekomst., maar omdat het onderzoek erg duur is kan het fonds alle hulp gebruiken. De landelijke collecteweek voor MS is van start gegaan. 20.000 vrijwilligers gaan deze week langs de deuren om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. Meer informatie vind je hier.

Meer over het Radboudumc

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp