Parel-upate ParkinsonNet

Parel-update: hoe is het nu met… ParkinsonNet?

ParkinsonNet wil het leven van mensen met de ziekte van Parkinson verbeteren door middel van netwerkzorg. In 2017 won ParkinsonNet de Parel-award omdat ze meer dan 3.000 zorgprofessionals opleiden en aan elkaar verbinden, waardoor zij betere zorg en begeleiding kunnen bieden. “Idealiter wil je patiënten intrinsiek motiveren voor zorgverleners te kiezen die ons kwaliteitsstempel dragen”, aldus manager van het coördinatorcentrum Mark Tiemessen.

ParkinsonNet is de afgelopen twee jaar licht gegroeid en bestaat inmiddels uit zeventig regio’s. Elk jaar komen er ongeveer 250 nieuwe deelnemers bij en stromen er 50 tot 100 uit. Reden van uitstroom zijn vaak; pensioen, een andere focus of behandelaren die stoppen met hun praktijk. “Een klein aantal stopt omdat ze te weinig patiënten zien in relatie tot de investering die ze moeten doen”, licht Tiemessen toe.

Deelnemers aan ParkinsonNet ontvangen ondersteuning vanuit het coördinatiecentrum. “Naast het geven van scholing beantwoorden we vragen van zorgprofessionals en houden ons bezig met innovatie.” Ook onderhoudt het centrum een digitaal platform dat zorgverleners ondersteunt bij online samenwerking, zoals ParkinsonConnect. Daarop worden tevens nieuwe wetenschappelijke inzichten gedeeld rondom parkinson.

ParkinsonNet is continu bezig met het wetenschappelijk bewijzen van haar eigen meerwaarde: het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verminderen van zorgkosten. In 2018  heeft dat onder andere geleid tot een artikel in The Lancet Neurology, een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift voor neurologen. Een overzicht van de gehele wetenschappelijke onderbouwing van ParkinsonNet is te vinden op parkinsonnet.nl.

Speciale plek

De afgelopen jaren werkte ParkinsonNet aan haar kwaliteitsbeleid, onder andere door in samenwerking met de zorgprofessionals hun competenties te omschrijven. Dit resulteerde in een vastgelegd profiel voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Bij nieuwe aanmeldingen en de jaarlijkse selectie kijken we naar de aanwezige competenties en de nevenactiviteiten van de professional. Tiemessen: “Daarnaast is het belangrijk om per regio te kijken of er voldoende zorgprofessionals gespecialiseerd zijn in parkinson. Een belangrijk speerpunt daarbij blijft de onderlinge samenwerking. We willen dat iedereen in de regio elkaar weet te vinden.”

Wetenschappelijke studies tonen aan dat ParkinsonNet de kwaliteit van zorg verbetert, de gezondheidsuitkomsten van mensen met parkinson verbetert en de zorgkosten vermindert.

Omdat ParkinsonNet in Nijmegen is begonnen is deze regio toch een beetje speciaal. “Er zijn deelnemers hier die vanaf het begin meedoen en waarmee we een bijzondere relatie hebben.. Verder zijn alle regio’s van ParkinsonNet even belangrijk en hebben ze hetzelfde doel.”

70

regio's nemen deel

250

nieuwe deelnemers jaarlijks

3000

deelnemende zorgprofessionals

Intrinsiek motiveren

Zorgprofessionals, voor het grootste deel paramedici uit de eerste lijn, die zich aanmelden bij ParkinsonNet ontvangen een basisopleiding van drie dagen. Daarnaast bieden ze zorgverleners en behandelaren die al gespecialiseerd zijn mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen.

Na 2017 heeft selectieve inkoop een vlucht genomen. Er zijn verzekeraars die behandelingen alleen volledig vergoeden als paramedici zijn aangesloten bij ParkinsonNet. “Maar idealiter wil je patiënten intrinsiek motiveren om voor zorgverleners te kiezen die dit kwaliteitsstempel dragen.” Afgelopen periode heeft ParkinsonNet in het belang van de patiënt en het selectieve inkoopbeleid van zorgverzekeraars haar beleid gewijzigd. Bijvoorbeeld: als een deelnemer aan ParkinsonNet bij een praktijk vertrekt, dan kan de praktijk een opvolger aandragen zodat patiënten niet van praktijk hoeven wisselen om goede en verzekerde zorg te krijgen.

Zorgzoeker

Alle zorgprofessionals die zich hebben aangesloten bij ParkinsonNet zijn te vinden via de Parkinson Zorgzoeker. Patiënten, zorgverleners en verwijzers gebruiken dit systeem . “Zo zien we vaak dat een parkinsonverpleegkundige samen met een patiënt gaat kijken. Bijvoorbeeld om op zoek te gaan naar een ergotherapeut, als de patiënt daarbij gebaat is”, licht Tiemessen toe.

Het is ook een fijn hulpmiddel voor huisartsen. “Een huisarts heeft meestal maar een of twee mensen met parkinson in zijn praktijk. Dan is het fijn dat hij of zij een hulplijn kan inschakelen.” Het Nederlandse Huisartsen Genootschap heeft ParkinsonNet bijvoorbeeld opgenomen in haar richtlijn en daarin komt ook een directe link naar de zorgzoeker te staan.

Over de Parel-award

De afgelopen jaren heeft The Economic Board de Parel-award uitgereikt aan bijzondere organisaties en projecten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. De Parel-award is een erkenning voor organisaties die zich onderscheiden door interessante innovaties of juist door hun beproefde bedrijfsprocessen op het gebied van Food, Health en Energy en de cross-overs hiertussen.

Parel aanmelden?

Heeft u een echte Parel in uw netwerk? Meld u de organisatie dan aan om kans te maken op een van onze Parel-awards. Hoe dat moet, leest u hier.

Parel aanmelden

Bekijk al onze parels

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp