Nijmegen preventieakkoord

Nijmegen zet als eerste stad in op gezonde leefstijl

37 Nijmeegse organisaties tekenden deze week op initiatief van Radboudumc, gemeente Nijmegen en GGD Gelderland-Zuid een lokaal preventieakkoord. Een gezonde leefstijl van medewerkers, leerlingen, patiënten en inwoners, dat is wat ze samen willen bereiken. Daarbij is de top drie van aandachtspunten: roken, overgewicht en alcoholgebruik.

Nijmegen is de eerste stad die een lokaal preventieakkoord sluit. Dit in navolging van het Nationaal Preventieakkoord, dat eind 2018 werd ondertekend door diverse partijen. Bijvoorbeeld uit de zorg, sport, onderwijs, horeca, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Mooi om te zien dat er binnen Nijmegen een brede beweging bezig is om een gezonde keuze makkelijker te maken voor alle Nijmegenaren.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS spreekt zijn enthousiasme uit op de website van de gemeente: ‘Geweldig dat er een lokaal akkoord is met zoveel organisaties. Mooi om te zien dat er binnen Nijmegen een brede beweging bezig is om een gezonde keuze makkelijker te maken voor alle Nijmegenaren.’ Gemeente Nijmegen, het Radboudumc en GGD Gelderland- Zuid namen al in 2017 het initiatief voor Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen.

In scholen en ziekenhuizen bijvoorbeeld …

Het doel van het akkoord is de fysieke en mentale gezondheid van Nijmegenaren te verbeteren. De stad trekt daar zo’n 10 jaar voor uit. De gemeente zet zelf in op gezond eten in rookvrije scholen, sportkantines en wijkaccommodaties en op een beweegvriendelijke groene omgeving. De GGD ondersteunt scholen en wijken met programma’s om de gezondheid te bevorderen. Radboudumc –met circa 10.000 medewerkers ook een van de grootste werkgevers van Nijmegen- breidt onder meer het interne programma Healthy Professionals uit. Als artsen en verpleegkundigen zelf fitter zijn, is het makkelijker om met patiënten te bespreken hoe ze gezonder kunnen leven, is de gedachte. En fittere patiënten herstellen weer sneller van operaties, zo blijkt uit onderzoek.

Wethouder Bert Velthuis: ‘We willen met elkaar dat er voor alle inwoners van jong tot oud doorlopend aandacht is voor gezondheid en gezond leven. Thuis, op de kinderopvang, op school, tijdens werk, in de zorg, in de wijk en de stad. Als we naar een gezondere maatschappij toe willen, dan hebben we elkaar echt nodig.’

Meer over gezondheid

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp