monitor voedselverspilling; resultaten onderzoek too good to go; Minder voedselverspilling

WUR ziet groeiend momentum rond voedselverspilling, maar geen afname

De eerder deze maand gepubliceerde Monitor Voedselverspilling 2018 laat volgens de WUR geen afname en geen toename van voedselverspilling zien. Los van de monitor zijn er veel positieve ontwikkelingen, maar door COVID-19 wordt 2020 qua voedselverspilling waarschijnlijk een heel slecht jaar, zegt Sanne Stroosnijder, programmamanager Food Loss and Waste Prevention bij de WUR.

Dat de voedselverspilling in dat jaar niet afnam verbaast ons niet.

De WUR voert de Monitor Voedselverspilling elk jaar uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het schets daarmee een algeheel overzicht. “Op basis van cijfers uit geaggregeerde landelijke afval- en veevoerstatistieken kijken we een jaar terug naar in dit geval 2018. Dat de voedselverspilling in dat jaar niet afnam verbaast ons niet. De resultaten hebben een behoorlijke bandbreedte, waardoor een exact cijfer geven niet kan. Toch is deze Monitor belangrijk om het effect van maatregelen van de overheid en het bedrijfsleven om voedselverspilling tegen te gaan te kunnen bepalen. We kunnen daarnaast heel goed bepaalde verschuivingen zien. In 2018 was er bijvoorbeeld een lichte stijging in het volume voedselresten dat naar veevoer ging en een kleine daling in de bestemmingen ‘vergisten’ en ‘composteren’.”

Initiatieven

Zelf onderneemt de WUR, vooral de laatste jaren, veel initiatieven tegen voedselverspilling, zoals de oprichting van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling in 2018. Daarbij zijn inmiddels bijna honderd verschillende bedrijven uit de agri- en foodsector aangesloten, waaronder Albert Heijn, Jumbo, Lidl, McDonald’s en Unilever. De impact van al die gezamenlijke inspanningen is nog niet in de Monitor Voedselverspilling te zien. Dat geldt ook voor initiatieven buiten de WUR, zoals de strategie Farm to Fork van de Europese Commissie.

Het besef is er steeds meer dat het tegengaan van voedselverspilling iets is waarmee je vandaag kunt beginnen.

Uiteraard is Stroosnijder blij met al die initiatieven en de toenemende aandacht en bewustwording rondom het onderwerp. “Het besef is er steeds meer dat het tegengaan van voedselverspilling iets is waarmee je vandaag kunt beginnen en dat direct bijdraagt aan het verduurzamen van ons voedselsysteem. Het is de makkelijkste en meest impactvolle manier om de voetafdruk van voedsel te verkleinen en klimaatverandering tegen te gaan. Dat geldt voor consumenten, maar eveneens voor bedrijven. Door de Nederlandse overheid, maar ook door Europa, wordt dat steeds beter benadrukt. Het momentum groeit.”

Andere onderzoeken laten al positieve resultaten uit 2019 zien. “Consumenten verspilden in dat jaar 7 kilo minder dan in 2016, een heel mooie afname van 27 procent. En bij de individuele bedrijven die bij onze initiatieven zijn betrokken zien we ook mooie resultaten. Maar er zijn nog steeds stappen te zetten. In het algemeen produceren we nog steeds te veel voedsel dat uiteindelijk verspild wordt. Die verspilling wordt momenteel verrekend in de prijs die we als consument betalen. Het systeem moet anders. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, daarvoor zijn vele tussenstapjes nodig.”

Rampjaar

Alle goede initiatieven ten spijt, 2020 zal qua cijfers een rampjaar worden, weet Stroosnijder. “Om het simpel te zeggen, voedselverspilling ontstaat daar waar er een mismatch is tussen vraag en aanbod of er onderweg in de keten iets mis gaat. Door zoiets onverwachts als COVID-19 ontstaat er meteen verspilling van voedsel. Er was een overschot dat maar beperkt kon worden opgeslagen, ingevroren of verwerkt. En in specifieke sectoren zoals de aspergeteelt was er een ander uitdaging: door de lockdown waren er te weinig arbeidskrachten om te kunnen oogsten.”

Toch zorgt de coronatijd ook voor mooie initiatieven, ziet ze. “De Nationale Aardappelberg Dag bijvoorbeeld, om aandacht te vragen voor het gigantische overschot aan frietaardappelen. En Lidl dat het overschot van eierboerderij Kipster op zijn schappen gezet heeft. Dat zijn mooie voorbeelden van ketensamenwerking die we heel graag nog veel vaker willen zien.”

Meer over voedselverspilling

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp