Henk Dekker; Zevenaar, Hans Winters; Korte Ketens in het Liemers Landschap

Van land tot bord: een betere samenwerking binnen de Liemerse voedselketen

Steeds meer consumenten willen verse, eerlijke producten die dichtbij huis geproduceerd worden. Bij boeren en tuinders groeit de interesse in de regionale afzetmarkt. Binnen het project Korte Ketens in het Liemers Landschap werken consumenten, producenten, bedrijven en gemeenten samen binnen de voedselketen om elkaar te versterken en de streek op de kaart te zetten.

Het project helpt voedselproducenten te onderzoeken of er markt is voor hun product(idee). Zij krijgen de kans een verdiepingsslag te maken met hun business cases. Daarbij leren ze meer denken vanuit de klant en de kansen die het Liemers landschap biedt, zodat ze dit om kunnen zetten in een actieplan. Omdat ondersteuning door lokale overheden onmisbaar is, krijgen beleidsmedewerkers handvatten om dat te realiseren. Zij worden gestimuleerd de ontwikkeling van duurzame voedselvoorziening te bevorderen in hun rol als kennisdeler, loket voor ondernemers en facilitator in ruimtelijke ordeningszaken. Consumenten en bedrijven maken kennis met streekproducten door middel van allerlei activiteiten als proeverijen, markten en andere activiteiten.

Rollen van verschillende partijen

Korte ketens in het Liemers Landschap heeft veel aandacht voor de rollen die verschillende partijen kunnen innemen om het lekker lokaal eten te bevorderen en bij te dragen aan een aantrekkelijk voedsellandschap. De organisaties die participeren in het project zijn LTO Afdeling de Liemers-Montferland, Liemers Trots (Streekproducenten), de gemeente Duiven, gemeente Westervoort en gemeente Zevenaar, Waterschap en producentenorganisaties. Door middel van succesvolle voorbeelden, tijdens concrete bedrijfsbezoeken en excursies, laat men zien hoe producenten, verwerkers, horeca, distributie en overheid samen kunnen werken.

Stand van zaken in de keten

Op dinsdag 16 oktober presenteert Korte ketens in het Liemers Landschap de stand van zaken van het project. Dit gebeurt tijdens de Liemerse Voedselmanifestatie bij de Intratuin te Duiven. Tijdens deze voedselmarkt met regionale producten wordt teruggeblikt en vooruit gekeken.

De Liemerse Ambassade zet samenwerking voorop

Belinda Elfrink: Zevenaar zoekt nu vooral de samenwerking

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp