kickstart food and cognition

Onderzoeksprogramma Food and Cognition wil mkb laten bloeien

Food and Cognition onderzoekt de wisselwerking tussen voeding, eetpatronen en hersenen. Met hulp van de toegekende EFRO cluster- en netwerk-subsidie wil het onderzoeksprogramma de regionale samenwerking met het mkb  verder uitbouwen. Op 16 september organiseren zij een kickstart om te ontdekken waar de kansen liggen. “Als je het mkb kan laten bloeien, dan krijg je innovatie in de regio”, aldus Esther Aarts, programmacoördinator aan de Radboud Universiteit (RU).

Innovatie levert nieuwe banen en succesvolle samenwerkingsverbanden op. In deze regio bruist dat”. Esther Aarts is enthousiast over wat er op het gebied van eetgedrag en leefstijl in de regio gebeurt. Met hulp van de EFRO-subsidie wil Food and Cognition dat verder uitbreiden.

Het programma brengt MKB, grote voedingsproducenten en onderzoekers uit Nijmegen, Wageningen en Twente met elkaar in contact om samen consortia in Oost Nederland te kunnen vormen. Om het consortium mee vorm te geven zijn een viertal partijen uit het bedrijfsleven aangesloten. I3B is als netwerkorganisatie betrokken om een brug te slaan naar hightech bedrijven in deze sector, evenals IT bedrijf Noldus. Mead Johnson Nutrition / RB en Noaber Foundation leveren hun bijdrage als mede-architecten.

Businesscases laten opborrelen

Samenwerkingsverbanden tussen de voedingsindustrie, mkb en de wetenschap kunnen veel opleveren. “Voedingsproducenten willen weten wat het gezondheidseffect is van hun producten. Het mkb beschikt over de tools en technieken waarmee ze dat kunnen meten. En onderzoekers kunnen de resultaten vervolgens interpreteren en verklaren.”

Eerst is het belangrijk te inventariseren waar de kansen in de regio liggen. Op 16 september wisselen de aanwezigen tijdens de kickstart Food and Cognition uit wat er speelt, onder andere tijdens de rondetafelgesprekken over Eating behaviour en Targeted Nutrition. “Doel is businesscases die interessant zijn voor alle partijen te laten opborrelen. Gezamenlijk kunnen ze deze dan uitwerken en opstarten. Het liefste in deze regio.”

Doel is businesscases die interessant zijn voor alle partijen te laten opborrelen. Gezamenlijk kunnen ze deze dan uitwerken en opstarten. Het liefste in deze regio.

Meten van eetgedrag en voedselinname

Het mkb uit de regio een podium bieden is ook een doelstelling van Food and Cognition. Gedurende het startevent pitchen een aantal bedrijven om te laten zien waar ze mee bezig zijn op het gebied van nano-elektronica en het verzamelen van data. Denk aan het thuis meten van eetgedrag, voedselinname en ander gedrag om het effect van een bepaald dieet, supplement of gedragsinterventie op het dagelijkse leven te bepalen.

Softwarebedrijven kunnen deze datastromen samenvoegen op een digitaal platform om consumenten een overzicht en advies te geven over hun eigen leefstijl. Maar welke data is relevant? De wetenschappers aangesloten bij Food and Cognition helpen daarbij. “Onderzoekers van eHealth Design (TU Twente) weten bijvoorbeeld welke technologie motiverend werkt. Terwijl de brein en cognitieexpertise van de Radboud Universiteit zich weer richt op het motiveren van mensen om hun gezonde gedrag in stand te houden. Waar Wageningen University & Research vervolgens alles weet over gezonde voeding.”

Samenwerking met OnePlanet

Naast mkb’ers, experts uit het wetenschappelijke domein, industrie en investeerders, zal tijdens het startevenement ook Chris van Hoof vanuit het OnePlanet Research Center spreken. Food and Cognition werkt intensief samen met dit initiatief:

Waar wij ons richten op de correlatie tussen voeding en gezonde hersenen, werkt OnePlanet aan gezondheid in het algemeen. Beiden zijn we bezig met de impact van voeding op gezondheid en gedragsverandering. De doelen overlappen elkaar deels. Zo kunnen we mooi de link leggen tussen ons lichaam en het brein. In de praktijk werkt het ook zo; mensen met diabetes of obesitas hebben meer kans op dementie. Voor allebei is het belangrijk om de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken. Daarvoor moeten we weten wat te meten.”

Voeding en cognitieve achteruitgang

Food and Cognition heeft de ambitie om de invloed van voeding en leefstijl op de cognitieve achteruitgang tijdens het verouderingsproces te onderzoeken. Inmiddels is er een aanvraag van negen miljoen euro ingediend bij de NWO. Daarmee maakt het programma vijftig procent kans om dit onderzoek te mogen doen.

Baanbrekend, want nog niet eerder is er zo’n groot onderzoeksvoorstel op het gebied van leefstijlverandering voorgedragen. “Er is veel interesse voor dit onderzoek. Bedrijven hebben hun commitment afgegeven drie miljoen in te brengen, waarvan 1,3 miljoen in contanten. De andere helft wordt door bedrijven ingebracht op het gebied van goederen of tijd. Iedereen zal binnen dat onderzoek zijn eigen expertise leveren.”

Meer over Food and Cognition en The Economic Board

The Economic Board is vanaf het begin af aan betrokken bij het onderzoeksprogramma Food and Cognition. Zij hebben van ons de stempel ‘supported by’ gekregen.

Dit vertaalt zich naar het genereren van publiciteit, het zoeken van fondsen en het ter beschikking stellen van het netwerk van de leden van The Economic Board. Daarnaast helpt The Economic Board bij het verbinden van het bedrijfsleven aan het project. Ook denkt The Economic Board mee over het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van Food and Cognition en ontvingen ze in 2019 de Parel-award.

Meer weten? Ga dan naar de nieuwe website van Food and Cognition en blijf op de hoogte.

Meer over Food and Cognition

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp