Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie; Circulaire Raad; Circulair, Trouw Duurzame 100 2018; Innovatieklimaat

Ina Hol: Regionale arbeidsmarkt krimpt, maar biedt kansen

Nu de stofwolken van de lockdown langzaam optrekken, wordt de impact van de coronacrisis op de regionale arbeidsmarkt over de volle breedte zichtbaar. Hoe ziet die markt er momenteel uit en wat helpt om werknemers en werkgevers in de hardst getroffen sectoren weer op gang te brengen? We vroegen het Ina Hol, directeur van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

Ina Hol

Ina Hol, directeur van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Foto via WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

In de bijna vijf jaar van haar directeurschap bij ‘WerkBedrijf’ was er aan werk nooit gebrek en verlieten stapsgewijs steeds meer mensen hun uitkeringssituatie. Wat Ina Hol op dit moment ziet, maakte ze echter nog niet eerder mee. “Door de coronacrisis belanden mensen massaal in de WW en de bijstand, vooral flexwerkers en uitzendkrachten uit de horeca, de wereld van cultuur, sport, recreatie en de reisbranche. Ze zijn relatief jong, vaak hooggekwalificeerd en hebben meestal géén afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt heeft juist afstand tot hén genomen.”

Ze hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt heeft juist afstand tot hén genomen.

Vraag naar personeel

Het is goed denkbaar dat deze nieuwe groep WW- en bijstandsgerechtigden niet snel opnieuw aan de slag kan, bijvoorbeeld omdat bedrijven langzaam op gang komen of werkgevers voorlopig geen mensen aannemen. Dan ligt een oplossing in het bieden van bij- of omscholing in sectoren waar juist vraag naar personeel is. En die sectoren zijn er, vertelt Hol. “Als regio hebben we veel banen in zorg, onderwijs en welzijn, bij financiële instellingen en in de voedings- en genotmiddelenindustrie. In al deze branches is sprake van weinig krimp, soms zelfs groei, en blijft de vraag naar personeel bestaan. Nu én straks. Al liggen er ook kansen bij organisaties op het gebied van energietransitie en bij post- en koeriersbedrijven.”

Loonkostensubsidies en bankkredieten

Voor het succes van die omslag naar een (andere) baan zijn werkzoekenden mede afhankelijk van de actiebereidheid van werkgevers, beseft Hol: “Als leverancier van personeel en advies werkt WerkBedrijf Rijk van Nijmegen nauw samen met ondernemers en onderwijsinstellingen in bijna alle branches. Binnenkort organiseren we een Regionale Tafel ‘Arbeidsmarkt’. Naast financiële, overheids- en onderwijsinstellingen zijn werkgevers uit groei- en krimpsectoren uitgenodigd om te horen wat zij de komende tijd nodig hebben om überhaupt verder te kunnen.”

“Ik kan me voorstellen dat veel ondernemers zijn geholpen met tijdelijke loonkostensubsidies om hun mensen te behouden of met extra bankkredieten om toe te werken naar een periode waarin het weer beter gaat”, zegt Hol. “Het is dan ook belangrijk om kennis te bundelen en samen te kijken of we de goede programma’s ontwikkelen.”

Voorzichtig en flexibel

Richting nabije toekomst voorziet Hol in ieder geval een situatie waarin bedrijven anders denken over het nemen van risico’s. “In gesprekken met ondernemers bemerk ik een enorme voorzichtigheid rondom bijvoorbeeld het aantrekken van personeel. Ze willen flexibel zijn, geen mensen op straat hoeven zetten, of hoge ontslagvergoedingen betalen. Werkgevers die hun risico’s kunnen spreiden, tuffen wel een eindje door. Duurt de huidige situatie te lang, dan vallen kleinere bedrijven om. Áls ze het al overleven. En dan heb ik het nog niet over het onzichtbare leed van veel kleine zelfstandigen.”

Werkgevers die hun risico’s kunnen spreiden, tuffen wel een eindje door. Duurt de huidige situatie te lang, dan vallen kleinere bedrijven om.

Genoeg passend werk

De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid van medewerkers in haar eigen organisatie lijkt vooralsnog mee te vallen, beaamt Hol. “Voor onze mensen met een beperking, waaronder ook de SW-groep valt, is in de regio genoeg passend werk. Wat fijn is, omdat ze veel baat hebben bij het werken in een reguliere onderneming. Het wordt pas spannend als ook onze opdrachtgevers zouden moeten inkrimpen. Dan is passend werk in hetzelfde bedrijf moeilijk te vinden en moeten we in andere sectoren zoeken naar alternatieven. Of dat gebeurt, is afwachten. Toen ik in deze baan begon, was een van mijn doelen om onszelf op te heffen omdat alle arbeidsmarkt-betrokkenen het zelf wel zouden rooien. Ik voorzie dat dit de komende tijd niet zal gebeuren. En dat is misschien maar goed ook.”

Dit artikel is onderdeel van editie 4 van de Regionale Monitor De impact van de coronacrisis op de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. Lees hier alle artikelen uit de monitor.

Op onze Corona-pagina vindt u alle informatie rondom de uitbraak van COVID-19, de coronacrisis en de genomen maatregelen door de Rijksoverheid, de regiogemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen – Ede/Wageningen en de provincie Gelderland. Op het forum kunt u uw hulpvraag stellen of reageren op de hulpvraag van andere organisaties. Ook kunt u zich hier inschrijven voor de Regionale Monitor waarin wij een overview geven van de impact van corona op de economie van de regio

Meer over corona en de regio

Meer over corona

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp