ICAI-labs, AI met tekst en spraak, artificiële intelligentie, ai, master Applied Science, Centrum voor Artificiële Intelligentie en Data Science; Parel Food and cognition; De geheimen van ons geheugen; Henk van den Heuvel

HAN zet Master Applied Data Science op

De Radboud Universiteit (RU), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Oost NL zijn bezig een Centrum voor Artificiële Intelligentie en Data Science op te zetten. Samen zetten universiteit, hogeschool en ontwikkelingsmaatschappij in op een netwerkorganisatie. In september 2020 verwacht de HAN de eerste masterstudenten Applied Data Science te gaan begeleiden in een unieke praktijkgerichte aanpak.

Deze deeltijdopleiding is namelijk bedoeld voor mensen die al werken. Daarbij komt het onderwijs tegemoet aan de specifieke behoefte aan kennis van elke student in diens werksituatie.

De opleiding gaat praktijk ademen, echte uitdagingen aanpakken.

Data en AI

Stijn Hoppenbrouwers is lector van het Centrum IT+Media, de onderzoeksafdeling van de Informatica Communicatie Academie (ICA) van de HAN. Hij is medeoprichter van de nieuwe master en legt het belang van Data Science uit: “Artificiële Intelligentie is de laatste tien jaar van karakter veranderd. De denkende machines van het begin kunnen nu niet meer zonder (veel) bruikbare data. En andersom: zodra je data gebruikt, bewerkt, omzet naar informatie, gebruik je vaak al AI.”

Lees meer over het Centrum voor Artificiële Intelligentie en Data Science in oprichting

Verschillende vakgebieden werken samen

Omdat data overal van toenemend belang zijn, is de opleiding breed van opzet, vier van de binnenkort veertien ‘academies’ van de HAN doen er in de basis aan mee. De drie pilaren van de master zijn data strategy, data analysis, en data engineering. De ICA, met zijn expertise in datamanagement, Business Intelligence en AI, wordt het thuis van de master.

De HAN heeft twintig jaar ervaring in methoden en technieken van databases en datamanagement, een voorwaarde om data zinvol in te kunnen zetten.

Vanuit HAN Engineering is Vincent Wiegel, lector van het Lectoraat Lean & World Class Performance van de partij. Zijn bedrijfskundige invalshoek richt zich bijvoorbeeld op meerwaarde van data in bedrijfsprocessen. Voor de analytics neemt associate lector bio-informatica Christof Francke deel, en vanuit management & innovatie is lector Smart Business Maarten van Gils betrokken.

Geen kant-en-klare stamppot

De master zal twee jaar duren. Vanwege de brede instroommogelijkheid voor studenten uit diverse richtingen, wordt ook een pre-master overwogen om mensen waar nodig voor te bereiden op het Data Science-werk. Hoppenbrouwers: “De opleiding is heel dynamisch, gericht op individuele ontwikkeling. Studenten maken hun eigen keuzes, volgen een eigen pad. Dit is een nieuw onderwijsconcept, ontwikkeld door Vincent Wiegel.”

Complementair met Radboud Universiteit

De HAN richt zich in deze master op echte bedrijfssituaties en de toepassing van AI en DS. “We bieden een complementair perspectief op dat van de Radboud Universiteit, die zich meer bezighoudt met de harde kern van machine learning en algoritmes. We zoeken elkaar op voor een aanvullende inzet.”

Meer over Artificiële Intelligentie

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp