CME; cablepooling; Energie, Montferland, Zonnepark De Grift, energy, opleiding energietechniek; ENTRNCE; Energietransitie regio Arnhem - Nijmegen, innovatieprijs, goed geregeld; power-to-power-plant

Extra miljoenen voor energie-innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dit jaar 33 miljoen extra subsidie beschikbaar via de Topsector Energie. Hiermee wil het energie-innovatie stimuleren. Zodat we  de klimaatdoelstellingen halen en de Nederlandse economie versterken.

De Topsector Energie is de uitwerking van beleid met nadruk op negen top­sectoren waarin Nederland internationaal sterk is. Energie is daar een van. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werken in de Topsector Economie samen aan de ontwikkeling van duurzame energie en klimaatbeleid.

Tinus Hammink is programmamanager van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is blij met de extra subsidie:

Voor kennisinstellingen als de HAN is deze subsidieregeling van groot belang om met regionale bedrijven te kunnen werken aan de hoognodige innovaties voor de klimaatdoelstellingen. Niet alleen zorgt deze ‘missie-gedreven’ regeling voor het noodzakelijke aandeel publieke financiering.  Ook  helpt deze bij de invulling van onze innovatie-agenda als regio. Die agenda is essentieel voor bedrijven om in business te blijven tijdens de energietransitie en te kunnen groeien. De benodigde (extra) arbeidscapaciteit hiervoor wordt ook positief beïnvloed. Want er worden altijd studenten betrokken bij dit soort innovatieprojecten en door de maatschappelijke relevantie leiden ze ook tot extra instroom van schaarse techniekstudenten. Het expertisecentrum SEECE verbindt namelijk die innovatie-agenda structureel met de human capital agenda.’

Lees over het project voor waterstofopslag van de HAN
Lees meer over energie-innovaties aan de HAN

Op 3 april openen de regelingen in de Topsector Energie voor

 • Demonstratie Energie Innovatie (DEI),
 • Hernieuwbare Energie,
 • BBEG Innovatie,
 • Urban Energy (inclusief Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen,
 • Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP),
 • Wind op Zee R&D,
 • pilots Waterstof en CCUS,
 • Topsector Energie Studies

Begin mei volgen naar verwachting de openstellingen voor

 • MVI Energie,
 • Geo-energie,
 • Systeemintegratie op de Noordzee
 • pilots Waterstof en CCUS (tweede openstelling).

Nieuw is dat deze regelingen in 2018 tweemaal opengaan (in plaats van eenmaal) en dat het subsidiebedrag per project hoger is. In de tweede helft van 2018 gaan er meer regelingen open.

Aardgasloos

Een belangrijk deel, 12,8 miljoen, is bestemd voor de ontwikkeling van innovatieve producten voor aardgasloze wijken, woningen en gebouwen.

Energie-innovatieprojecten

De subsidie gaat naar combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie.

Het totale budget van 152,5 miljoen euro voor energie-innovatieprojecten is voor schone en efficiënt opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing. Daarbij gaat het erom de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart te versterken.

Ga naar de website van RVO voor meer informatie over de subsidies
Bekijk de EnergieAgenda
Informatie over ondersteuning mkb

Op 5 april is er de workshop Roadmap Energy bij de HAN voor bedrijven.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp