mkb groeit, Economische barometer, Kwartaalbarometer, vierde kwartaal 2016, werken aan economisch succes, economische kwartaalbarometer, regionale economie, wij zijn benieuwd

Dag 1: Eerste resultaten economische Kwartaalbarometer

In juli dit jaar startte onderzoeker Joris Knoben van de Radboud Universiteit een doorlopend onderzoek naar de stand van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen. Wat kwam naar voren uit de eerste ingevulde vragenlijsten?

Optimisme alom onder ondernemers

Het ondernemersvertrouwen in de regio Arnhem-Nijmegen is 40%, terwijl het in Nederland als geheel slechts 9% is. Maar liefst 53% van de ondernemers denkt een toename in de verkopen te zien en ruim 37% verwacht zelfs meer medewerkers in dienst te nemen de komende drie maanden. Dit optimisme is niet specifiek toe te schrijven aan het ondernemingsklimaat in de regio. Ruim driekwart van de bedrijven vindt het ondernemingsklimaat niet beter of slechter dan dat van andere Nederlandse regio’s.

Slechts één op de 10 bedrijven vindt het ondernemingsklimaat beter dan dat van andere Nederlandse regio’s. Een punt van aandacht is dat dit optimisme van ondernemers zich niet altijd lijkt te vertalen in daadwerkelijke economische- en  werkgelegenheidsgroei. Zo kent de regio weinig zogenaamde snelle groeiers (8,3% tegen 11,9% landelijk) en een verwaarloosbaar aandeel jonge snelle groeiers, zogenaamde ‘gazelles’.

Innovatie zit in regionale DNA

In de regio Arnhem-Nijmegen worden bovengemiddeld veel nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Wel 55% van de bedrijven uit de regio is innovatief terwijl dit in Nederland als geheel geldt voor 37% van de bedrijven. Naast ‘innovativiteit’ lijkt ‘samenwerking’ ook onderdeel uit te maken van het regionale DNA. Van de bedrijven die innoveren doet 76% dit in samenwerking met andere bedrijven of instellingen terwijl dit percentage landelijk wederom slechts 37% is.

Samenwerking op het gebied van innovatie is opvallend vaak met partners binnen de regio Arnhem-Nijmegen (60%). Dit geeft, samen met het hoge percentage innovatieve bedrijven, aan dat er in de regio absoluut geen gebrek is aan hoogwaardige samenwerkingspartners.
Deze cijfers ondersteunen het initiatief om de regio als een succesvol cluster op het gebied van voedsel, gezondheid en energie op de kaart te zetten.

Veel exporteurs, maar wel dicht bij huis

Een bijzonder groot aandeel van de bedrijven uit de regio weet succesvol buitenlandse markten aan te boren. Terwijl in Europa 6 tot 7% van de bedrijven exporteert en dit percentage in Nederland als geheel ongeveer 10% is weet in de regio Arnhem-Nijmegen 33% van de bedrijven zijn producten of diensten in het buitenland te verkopen.

Met dit grote aantal exporteurs zijn de mogelijkheid om meer bedrijven te laten exporteren beperkt. Van de bedrijven die momenteel niet exporteert heeft slechts 5% interesse om dit wel te gaan doen en dan in vrijwel alle gevallen uitsluitend naar Duitsland of België. Groei van de export moet dan ook vooral gezocht worden in het laten toenemen van de omvang van de export van al exporterende bedrijven.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp