Drijvend zonnepark Lingewaard NEXTgarden

Drijvende zonneparken in opkomst in de regio Arnhem – Nijmegen

Er worden steeds meer zonneparken in Nederland gerealiseerd. In een klein land als het onze is het grondoppervlakte waarop men zonneparken kan en mag bouwen al snel beperkt.Hier is echter wel voldoende wateroppervlakte te vinden. Volgens de Lokale Energie Monitor 2017 wordt er van de 37 MWp die momenteel collectief aan zonne-energie wordt opgewekt, 3% op het water gerealiseerd. Wat gebeurt er in de regio Arnhem – Nijmegen?

→ Lees hier de Lokale Energie Monitor 2017

Zon op water

Zonneparken op water: het streven van consortium Zon op Water is om in 2023 ten minste 2000 ha drijvende zonneparken te realiseren. Het consortium is een verband van zo’n dertig bedrijven, kennisinstellingen en overheden waaronder Rijkswaterstaat,  TNO en Alliander die de realisatie van de drijvende zonnecentrales willen bevorderen. Om dit doel te bereiken start er in 2017 een pilot op de Maasvlakte in Rotterdam waarbij vier systemen getest worden.

Het is al bekend dat de realisatie van een zonnepark op het water een aantal voordelen met zich meebrengt: zo zou de opbrengst hoger zijn doordat het water een koelend effect heeft en er door de weerspiegeling meer kan worden opgewekt. Een ander veelgenoemd argument is dat er minder weerstand vanuit de samenleving is voor een zonnepark op het water dan op het vasteland, waar het wellicht moet concurreren met andere bestemmingen.

Drijvend Zonnepark Lingewaard

Het Drijvend Zonnepark Lingewaard is het verst in ontwikkeling van alle zonneparken in de regio. Het is momenteel het grootste drijvende zonnepark van Nederland en op het Europese vasteland. Drijvend Zonnepark Lingewaard wordt gerealiseerd op het gietwaterbassin van tuinbouwgebied NEXTgarden. Het park met 6150 zonnepanelen wordt begin 2018 geopend en zal dan voldoende energie (1,8 miljoen kWh per jaar) produceren om 600 huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien. Het drijvende zonnepark is een initiatief van Coöperatie Lingewaard Energie.

De financiering van het park is bijzonder: naast een participatiesubsidie van de provincie Gelderland, is er door de inwoners van de gemeente Lingewaard bijgedragen aan de kosten met behulp van een crowdfundingsactie. Tenten Solar BV verzorgt zowel het ontwerp als de installatie van Drijvend Zonnepark Lingewaard.

→ Hotspot NEXTgarden is supported by The Economic Board. De board helpt om de uitzonderlijke ontwikkelingen in dit tuinbouwgebied onder de aandacht te brengen en de verbinding te maken met mogelijk interessante partijen in ons netwerk.

Een volgende project van Coöperatie Lingewaard Energie is een onderzoek naar de mogelijkheden van een drijvend zonnepark bij het knooppunt Ressen.

De Uivermeertjes

Het drijvende zonnepark op zandwinplas De Uivermeertjes in Deest moet bij oplevering het grootste drijvende park van Nederland zijn. De plannen behelzen een oppervlakte van 20 – 24 ha en een opbrengt van 30 MW aan elektriciteit: genoeg voor heel Druten. Afgelopen september werd bekend dat voor de realisatie van het drijvende zonnepark een duurzaamheidssubsidie van 46 euro miljoen is verleend door de Rijksoverheid. De verwachting is dat er over een jaar begonnen wordt met de aanleg van het park.

Het idee voor het zonnepark komt voor de lokale Hengelsport Stichting De Uiver, in samenwerking met bedrijf GroenLeven. Erfpachter SBNL is ook voor het park.

Ronddraaiend drijvend zonnepark in Elst

Stichting Betuwe Energie en de gemeente Overbetuwe zijn bezig met de realisatie van een uniek drijvend zonnepark op de Eisenhowerplas in Elst. Het veld van 10.800 zonnepanelen moet dagelijks circa 170 graden met de zon meedraaien. De bedoeling is dat het veld ’s nachts weer terugdraait naar zijn startpositie. Het draaien van de zonnepanelen zou moeten leiden tot een rendement die 30 tot 35% hoger ligt dan bij een gewoon zonnepark, wat leidt tot een opbrengt van 1,9 MW per jaar, waarmee het zo’n 600 huishoudens van energie kan voorzien.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp