Donders Instituut

Donders neemt leidende rol in Europees neurotech-onderzoek

Het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit opent in september het derde ICAI-lab in Nijmegen: AI for Neurotech. Ook initieerde het instituut deelname aan het European Universities Initiative. Het wordt partner in de European University of Brain and Technology.

Het gaat om het ontwikkelen van AI-gebaseerde theorie en technologie om binnen de neurotechnologie stappen vooruit te kunnen zetten.

Een ICAI-lab is een partnerschap met bedrijven of andere Nederlandse academische instituten. In dit ICAI-lab, AI for Neurotech, dat in september van start gaat, werken de verschillende geledingen samen aan de volgende generatie AI-technologieën voor de neurowetenschappen.

Marcel van Gerven is wetenschappelijk directeur van het ICAI-lab en vertelt: “Wij hebben een Crossover Grant van het NWO ontvangen. Samen met de partners in dit project hebben wij het ICAI-lab opgezet om het profiel AI en neurotechnologie sterker neer te zetten. Dat willen we de komende jaren nog verder uitbouwen.“

Partners van het AI for Neurotech Lab zijn onder meer: Advanced Bionics, Abbott, Phosphoenix en het OnePlanet Research Center. Daarnaast nemen enkele wetenschappelijke instituten uit Nederland deel.

Drie Nijmeegse ICAI-labs

Het is het derde ICAI-lab dat in Nijmegen geopend wordt. Eerder werden al het Thiralab en Radboud AI for Health opgericht. Thiralab is een samenwerking van het Radboudumc met het Nijmeegse Thirona en Delft Imaging Systems, die in het lab werken aan medische beeldanalyse van CT-scans van de longen, röntgenfoto’s van de borstkas en netvliesscans. Het Radboud AI for Health-lab zet in op het goedkoper, beter en efficiënter maken van de gezondheidszorg.

Herstel van cognitieve functies

De inzet van dit derde lab is om verschillende cognitieve functies te herstellen, die beschadigd of verdwenen zijn bij patiënten. Het kan gaan om beter zien of horen, maar ook om het voorkomen van epileptische aanvallen of het herstellen van controle over beweging en communicatie.

Het Donders Instituut zet breder in op dit onderwerp: “Rondom ditzelfde thema hebben we ook onlangs een Europese FET (Future and Emerging Technologies) grant ontvangen. Deze is meer gericht op fundamenteel onderzoek in de neurotechnologie.”

Van Gerven legt uit dat dit onderzoek dicht op recente AI-ontwikkelingen zit. Zo zijn de neurale netwerken die in zelfrijdende auto’s gebruikt worden, dezelfde netwerken die het instituut gebruikt om visuele implantaten aan te sturen. De focus ligt dus op de relatie tussen kunstmatige intelligentie en biologische intelligentie.

European University of Brain and Technology

Een ander initiatief van Donders is deelname van de Radboud Universiteit aan het Europese European Universities Initiative. In eerste instantie zal dit zijn op het gebied van brein en techniek.

Deze University of Brain and Technology is een samenwerking tussen zeven vooraanstaande universiteiten. Hiermee wordt uitwisseling mogelijk van onderwijs, onderzoek en werkgelegenheid. Studenten kunnen zonder beperkingen lessen volgen bij alle betrokken instellingen. Zo doen ze internationale ervaring op en kunnen ze kiezen voor specifieke expertises van de verschillende universiteiten. Wetenschappers hebben meer mogelijkheden om (internationaal) samen te werken aan onderzoek.

Lees hier meer over het European Universities Initiative

AI for Life

AI for Life faciliteert regionale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van Artificial Intelligence die de toepassing van innovatieve en nieuwe technologieën aanwakkert in Health, Energy en Food om zo de maatschappelijke en economische impact van de regio nationaal én internationaal te vergroten. De Taskforce AI for Life werkt daarom aan de realisatie van een AI for Life Center. Doelstelling van een AI for Life Center is om een ecosysteem te vormen en om de verbindingen tussen verschillende spelers en belanghebbenden op het gebied van AI te verbeteren.

The Economic Board heeft vanaf het begin de komst van het AI for Life Center ondersteund. Het initiatief heeft het stempel ‘approved by’ The Economic Board gekregen, wat bekent dat we ons samen met de Radboud Universiteit en Radboudumc opwerpen als trekker.

Lees hier verder over AI for Life

Meer over het Donders Instituut

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp