Werken aan economische structuurversterking: ondersteuning van projecten en initiatieven door iconische en randvoorwaardelijke clusters

Werken aan economische structuurversterking: ondersteuning van projecten en initiatieven door iconische en randvoorwaardelijke clusters

In 2025 als Lifeport the place to be op het gebied van Food, Health en Energy.’ Dat is de missie die The Economic Board voor de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen voor de komende jaren heeft geformuleerd in haar Strategisch Plan 2020 – 2025 en waar in het Tactisch Plan 2020 – 2025 verder vorm wordt gegeven. We zetten daarbij in op economische structuurversterking en het verbeteren van de koploperspositie van de regio. Hoe profiteren regionale projecten en initiatieven hiervan? Dat maken we in bovenstaande animatie inzichtelijk. Meer weten? Lees dan hieronder verder.

Continue reading
randvoorwaardelijk cluster bruisende regio

Bruisende Regio

Randvoorwaardelijk cluster Bruisende Regio

The Economic Board richt zich in het randvoorwaardelijke cluster Bruisende Regio met partners op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de regio voor bedrijven en (toekomstige) werknemers in de iconische clusters. De regio beschikt over een grote diversiteit aan hoogwaardige opleidingen, kennisinstellingen, interessant cultureel erfgoed en een groot cultureel aanbod, zowel in de grote steden als in de landelijke omgeving. Een regio met herkenbare en tevens onderscheidende gezichten die elkaar aanvullen trekt een groter publiek aan.

Lees meer
Regioplatform The Life Net; randvoorwaardelijk cluster acquisitie

Acquisitie

Randvoorwaardelijk cluster Acquisitie

Een kerntaak van The Economic Board is om met het randvoorwaardelijke cluster Acquisitie bij te dragen aan de profilering van de regio in binnen- en buitenland. We werken daarin nauw samen met ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en andere overheden die belast zijn met acquisitietaken. Het kan hierbij gaan om algemene profilering en voorlichting (bijvoorbeeld inkomende handelsmissies), maar ook om concrete contacten met (inter)nationale partijen die zich mogelijk in onze regio willen vestigen of daar samenwerkingen zoeken. The Economic Board gebruikt daarbij haar netwerk om kansen te identificeren en verbindingen te leggen met overheden, kennisinstellingen, investeerders en private bedrijven.

Lees meer
Agrifood; energy storage and management solutions; randvoorwaardelijk cluster Lobby

Lobby

Randvoorwaardelijk cluster Lobby

The Economic Board richt zich met het randvoorwaardelijke cluster Lobby, samen met partners, op lobbykansen die kunnen bijdragen aan het versterken van de regio door de iconische clusters, zoals Regio Deals, MBK-Deals en de Europese Green Deal. Hetzelfde geldt voor lobby-initiatieven die het vestigingsklimaat voor de iconische clusters verbeteren, zoals betere (inter)nationale verbindingen (voorbeeld: ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt/Berlijn).

Lees meer
Randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt

Met het cluster Arbeidsmarkt richten The Economic Board en haar partners zich op het aansluiten van de regionale arbeidsmarkt bij de behoefte van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio. Een goed gekwalificeerde beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde om de iconische clusters te laten floreren. De focus van het cluster ligt op het stimuleren van projecten om te voorzien in en het behoud van studenten, gekwalificeerd personeel en talentvolle kenniswerkers.

Bedrijven zullen in de komende jaren nog meer dan nu een beroep doen op al het beschikbare arbeidspotentieel. De vraag naar technische arbeidskrachten is sterk toegenomen, zowel naar theoretisch als praktisch geschoolden. Tegelijkertijd neemt het aantal technische professionals af. Hetzelfde speelt onder andere in de zorgsector.

Dit heeft grote impact op de innovatiecapaciteit van onze regio. Het is belangrijk om het aanwezige talent in de regio te behouden, te koesteren en blijvend laten ontwikkelen zodat zij goed toegerust zijn op een telkens veranderende arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk om nieuw talent aan te trekken. Een activiteit die daar goed bij past, is de doorontwikkeling van het internationale platform The Life Net en de ontwikkeling van een gezamenlijk businessplan met betrekking tot internationalisering. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het aantrekken, welkom heten en vasthouden van (internationaal) talent voor de iconische clusters.

Neem contact op om initiatieven onder de aandacht te brengen voor scholing, aantrekken en behouden van talent voor een beroepsbevolking in deze regio die arbeidsfit is en blijft. We ondersteunen, stimuleren samenwerkingen en denken mee in financieringsmogelijkheden!

Meer over Arbeidsmarkt

Projecten

Artikelen

Meer weten?

Meer lezen over de uitwerking van de clusters? We vertellen er alles over in ons Tactisch Plan. U kunt hiernaast de publieksversie inzien en/of het volledige document downloaden. Ook kunt u hier meer lezen over de Investeringsagenda.

Deze pagina delen

elektronicahub; Dag van de duurzaamheid 2020

Slimme Duurzaamheid

Randvoorwaardelijk cluster Slimme Duurzaamheid

The Economic Board draagt met het randvoorwaardelijke cluster Slimme Duurzaamheid actief bij aan een aantal initiatieven voor verduurzaming van de regio, in het bijzonder in relatie tot de grote groei in wonen, werk en mobiliteit waar de regio voor staat. De regionale opgave om die groei te realiseren en toch het ontspannen leefklimaat te behouden kan niet worden bereikt zonder innovatie op het kruispunt van bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Lees meer
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp