Bureau Brussel, EWRC; corona europa; Bureau Brussel Europa Green Deal

Bureau Brussel ziet nieuwe kansen voor de regio in Brussel én Den Haag

In Brussel gaat een nieuwe programmaperiode van de Europese Unie (EU) langzaamaan van start. Tegelijkertijd verandert er ook het nodige bij Bureau Brussel. Met de start van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen dit jaar wordt de aanpak verbreed: niet alleen gericht op Brussel, maar ook op Den Haag, plus een samenwerking met Duitsland. Samen zorgt dat voor extra kansen voor regionale bedrijven en organisaties, geeft Arnout Smit van de Groene Metropoolregio aan. Hij legt uit waarom dit volgens hem hét moment is voor actie.

We tillen het naar een hoger niveau: gericht op samenwerking en inhoud en op een proactieve manier.
Arnout Smit

Bureau Brussel begon een paar jaar geleden om de belangen van de regio in Europa te behartigen. Met de oprichting van de Groene Metropoolregio, begin dit jaar, werd die regionale samenwerking verder versterkt. Bureau Brussel valt nu onder die Groene Metropoolregio en werkt daarnaast op triplehelix-niveau intensief samen met veel andere partijen, waaronder The Economic Board.

Arnout Smit, adviseur Public Affairs & Europese Zaken, geeft aan dat er wat dingen zijn veranderd. “De regionale programma’s zijn door de komst van de Groene Metropoolregio verstevigd. We profileren ons ook op die manier, zowel in Brussel als in Den Haag.” Dat laatste, de gestructureerde focus op Den Haag, is nieuw. “Het is in deze periode natuurlijk extra interessant met de formatie van een nieuw kabinet. Het is wel een andere tak van sport dan in Brussel, het gaat er echt om de zichtbaarheid: inhoudelijke en bestuurlijke lobby. We hebben een agenda, met heel concrete doelen als het gaat om wat we willen bereiken in de samenwerking met het Rijk. Dat lobbyen klinkt dan plat, maar we tillen het naar een hoger niveau: gericht op samenwerking en inhoud en op een proactieve manier.”

Nieuwe programmaperiode EU

Niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel is er het nodige aan de hand. “De verschillende soorten fondsen werken met periodes van zeven jaar”, legt Smit uit. Begin 2021 ging er een nieuwe periode van start, met dus nieuwe fondsen. Eén van de programma’s, Horizon Europe – de opvolger van Horizon 2020 – gaat momenteel van start, met binnenkort de eerste deadlines. Internationale samenwerking is daarvoor een vereiste. “Dat kun je zien als de Champions League van de fondsen”, zegt Smit. “De grote verandering is dat het nu vooral gaat om impact in de regio en niet alleen om kennisontwikkeling. Dat past, met toepassingen van de toekomst, heel goed bij deze regio. Het biedt volop kansen, bijvoorbeeld rondom circulaire economie. Daarnaast zijn er nog veel andere fondsen waaronder Interreg. De eerste ‘calls for projects’ daarvan gaan begin volgend jaar open.”

Dit is hét moment om plannen te maken en projecten voor te stellen, vindt Smit. “We willen echt met mooie projecten de hort op gaan om te kijken waar er Europese financiering mogelijk is, maar ook waar het nieuwe kabinet straks mee aan de slag kan gaan.”

Treinverbindingen

Lobbyen in Den Haag en Brussel gaat vaak samen. Bijvoorbeeld bij het streven naar betere Europese treinverbindingen, waar Bureau Brussel zich voor inzet. “We kijken hoe we in ons spoor kunnen investeren zodat we ook een betere aansluiting op het Duitse spoornet kunnen krijgen. Daar is dit de perfecte periode voor. We hopen dat het komende kabinet, na jaren van onderzoek en verkenningen, daar besluiten over neemt. Daarnaast is het in Europa het jaar van het spoor. Brussel vindt het belangrijk om daarin te investeren, maar wil dat alleen samen met de verschillende lidstaten doen.”

Een ander voorbeeld van waar we op dit moment mee bezig zijn, is het grote aantal nieuwe woningen dat er in de regio komt”, vervolgt hij. “Dat vraagt veel. Van ruimtelijke ordening, maar ook van bedrijven. Want we willen geen forenzenregio worden, mensen die hier wonen moeten er ook kunnen werken. Daarin is onze samenwerking met The Economic Board en diens verschillende clusters heel belangrijk.”

Bureau Brussel kijkt tevens naar het coronaherstelplan. “Voor Nederland ligt er in Brussel 5,7 miljard euro klaar. Het huidige demissionaire kabinet heeft besloten om dat aan het volgende kabinet te laten en de deadline te laten verstrijken. Nu moeten we een heel jaar wachten.” Doodzonde vindt Smit, maar het geld is nog niet weg. “Wij zien graag dat er daarmee investeringen komen in onder meer health, hightech, energy, de verstedelijking en de spoorverbinding.

Lobbyen op inhoud

De weg naar Brussel en het vinden van Europese samenwerkingen is voor veel bedrijven en organisaties nog complex, merkt Smit. Er is ook nog veel onwetendheid. “We willen graag helpen bij het vinden van de juiste fondsen of samenwerkingspartners. Dat geldt zeker voor mkb-bedrijven. Op dit moment krijg ik maar weinig telefoontjes van bedrijven die een goed idee hebben en die advies willen over Europese kansen. Dat mag best vaker.”

Waar wil hij dat Bureau Brussel over een paar jaar staat? “We moeten in Europa herkend worden als een leidende regio in onder andere circulariteit, energie-innovatie en health-innovatie. Maar het moet verder gaan dan dat. Door te lobbyen op inhoud willen we de genoemde concrete resultaten bereiken die zonder samenwerking met EU, Rijk of Duitsland niet mogelijk zijn.”

Meer over Brussel

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp