Econometer 2 2017

De Econometer: 2e kwartaal 2017 (provincie Gelderland)

De provincie Gelderland brengt ieder kwartaal De Econometer uit. De Gelderse Econometer is een weergave van de economische situatie van Gelderland. U kunt De Econometer: 2e kwartaal 2017 hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

De economische groei wordt breed gedragen

De economische groei in Nederland bedroeg in het 2e kwartaal van 2017 3,3%, een dergelijk groeicijfer is deze eeuw pas twee keer eerder voorgekomen. De groei is breed gedragen; meer uitvoer, meer consumptie en meer investeringen (CBS). Een belangrijke reden voor de hoge groei is de relatief lage groei van de invoer ten opzichte van de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg daardoor stevig bij aan de groei. Het is daarnaast alweer het 13e kwartaal op rij waarin het BBP groeit, er is dan ook sprake van een hoogconjunctuur. Dit is ook terug te zien in de werkloosheid die blijft dalen en nu op het laagste niveau sinds 2011 zit. Uit de Gelderse conjunctuurindicatoren blijkt dat de provinciale economie een soortgelijke trend meemaakt. Volgens de voorlopige Gelderse ramingen is de economische groei in het tweede kwartaal van het 2017 zelfs hoger dan in het tweede kwartaal van 2008, het laatste sterke kwartaal voor de crisis. Ook
de overige indicatoren zitten bijna op hetzelfde niveau als in begin 2008 en in enkele gevallen er zelfs al boven.

De Econometer: 2e kwartaal 2017 hier lezen en/of downloaden

Provincie Gelderland

Alle Econometers

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp