Circulaire economie in de Regio Arnhem Nijmegen

Branches in Zicht 2019. De harde cijfers van Nederlandse ondernemingen (SRA)

In 2017 was de regio Arnhem – Nijmegen genomineerd voor de Circular Economy Award, maar haalde helaas niet de eerste plaats. Om te onderzoeken wat er moest gebeuren om zichzelf de Beste Circulaire Regio van Nederland te mogen noemen gaf de Regio KPMG de opdracht wat er leeft op het gebied van circulaire economie in de regio Arnhem – Nijmegen. Het rapport Circulaire economie in de Regio Arnhem Nijmegen… het borrelt vat de conclusies samen. U kunt het rapport Circulaire economie in de Regio Arnhem Nijmegen… het borrelt hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

Visie van de regio op Circulaire Economie

Provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen zien de transitie naar een Circulaire Economie als één van de belangrijke maatschappelijke uitdagingen van de huidige tijd. Deze transitie levert vele kansen op voor de economie, het milieu en voor de samenleving. Zo wil Provincie Gelderland de eerste afvallozeprovincie worden en moet in 2030 het grondstoffenverbruik gehalveerd zijn door circulaire inkoop, grondstofefficiency en nieuwe businessmodellen. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van schaarse natuurlijke grondstoffen af, levert het banen op (TNO, 20131), leidt dit tot een meer inclusieve samenleving en biedt het bedrijven de kans om nieuwe markten te ontdekken of bestaande markten beter te bedienen.

Vanuit de Rijksoverheid (Nederland volledig circulair in 20502) en de Europese Unie (Closingthe Loop3) zijn ambitieuze doelen gesteld. De regio Arnhem Nijmegen wenst voorop te lopen in de realisatie van die doelen en neemt hierin een proactieve houding aan, mede getuige de recente verkiezing van Nijmegen als “groenste Stad van Europa” en het met de regio georganiseerde Circulaire Economie Festival. Ook samenwerkingsverbanden zoals stichting KIEMT, Cirkelstad, IPKW, RCT Gelderland, NEC en LAB2025 zijn hier tastbare voorbeelden van.

Doelstellingen voor de regio voor Circulaire Economie

Concrete doelstellingen en een visie op Circulaire Economie vanuit de regio ontbreken vooralsnog. Dit resulteert in een onduidelijke propositie van de regio en wordt de impact van Circulaire Economie op de economie, het milieu en de samenleving nog niet geheel benut.

De juiste ingrediënten om de vruchten te plukken van de Circulaire Economie zijn in de regio aanwezig. De uitdaging is echter om al deze ingrediënten op elkaar af te stemmen, te verbinden en te stroomlijnen, met behoud van ieders eigenheid. KPMG is gevraagd een voorstel te doen voor een passende organisatie voor Circulaire Economie in de regio Arnhem Nijmegen en een aanzet te maken voor een Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Achtergrond bij deze vraag is onder andere het juryrapport van de BT Awardswaarin de jury de regio Arnhem Nijmegen over het onderwerp Circulaire Economie het volgende meegeeft:

“De jury vond het beleid in de regio Arnhem Nijmegen sterk, maar mist de praktische uitvoering in voorbeeldprojecten. De projecten hebben ze eerder gezien en ze misten de harde keuzes die de regio heeft gemaakt om te komen tot dit punt. Ook kregen ze het gevoel dat er een paar partijen heel goed bezig zijn, dat er zeker wel heel mooie dingen gebeuren, maar dat het nog niet echt een beweging van de hele regio is om de Circulaire Economie te omarmen.”

Het goede nieuws is dat er dus veel gebeurd in de regio, met een veelheid aan initiatieven. Echter kan de zichtbaarheid en executiekracht van deze initiatieven en boegbeelden beter worden benut en kan de rol van de regio scherper en duidelijker worden neergezet.

Dit rapport beschrijft een aanzet hoe het beter kan en gaat in op de volgende vragen:

  • Wat wil regio Arnhem Nijmegen met Circulaire Economie (visie, ambities en doelstellingen)?
  • Hoe is het nu georganiseerd (ordening in het Circulaire Economie ecosysteem)?
  • Welke sectoren, klanten en uitvoeringskanalen zijn relevant om verankering van CE te bewerkstelligen (uitvoeringsprogramma)?
  • Wat is een passende organisatievorm (processen, technologie, governance, mensen en prestaties)?

Circulaire economie in de Regio Arnhem Nijmegen… het borrelt hier lezen en/of downloaden

SRA

Meer rapporten van en over de Regio Arnhem Nijmegen

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp