European Sustainable Technology Innovation Center

Arnhem investeert miljoenen in lokale economie

De gemeente Arnhem investeert negentien miljoen euro in de lokale economie, zo maakte het college van B&W van de gemeente op 7 juli 2020 bekend. Op deze manier wil de gemeente Arnhem bedrijven, organisaties en mensen die in grote mate hebben geleden onder de coronacrisis steunen en de stad blijvend versterken.

De zogenoemde herstelagenda bestaat uit vier pijlers: anticyclisch investeren, investeren in een sociaal sterkte stad, investeren in een leefbare en groene stad en versterken en vernieuwen.

Anticyclisch investeren

Arnhem trekt vijf miljoen euro uit voor investeringen gedurende de recessie, ofwel anticyclische investeringen. Geplande investeringen worden bijvoorbeeld vervroegd. Zo investeert de gemeente onder meer in energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptie.

“In tijden van crisis blijven dit soort investeringen vaak achter”, vertelt wethouder Ronald Paping. “Door juist nu te investeren zorgen we tegen de stroom in voor een lokaal positief economisch effect.”

Deze investeringen stimuleren ontwikkelingen en ondersteunen de economie, wat moet zorgen voor extra werkgelegenheid en bedrijvigheid.

Sociaal sterke stad

Met acht miljoen euro is het grootste deel van de investeringen bestemd voor de ontwikkeling van een sociaal sterke stad. Dit houdt onder meer in dat Arnhem zich gaat inzetten om inwoners aan het werk te houden of te krijgen. Mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren kunnen extra ondersteuning in de vorm van omscholing, begeleiding of coaching verwachten. Daarnaast creëren de investeringen extra banen. Ook gaat de gemeente gezinnen in langdurige armoede extra compenseren en gaat ze inwoners preventief ondersteunen bij het voorkomen van schulden.

Leefbare en groene stad

Er gaat drie miljoen euro naar een leefbare en groene stad, omdat de gemeente een gezonde leefomgeving in een tijd van crisis van belang vindt. Ze gaat probleemgebieden aanpakken en extra letten op de veiligheid in de stad.

Versterken en vernieuwen

Arnhem trekt tot slot 2,7 miljoen euro uit voor innovatie en vernieuwing, om zo bij te dragen aan versterking van de economie en de toekomst van de stad. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in het Energy Innovatieprogramma en het Connectr Energy Innovation Lab: de nieuwe plek op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) waar studenten, onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen met elkaar verbinden om ideeën en innovaties in de duurzame energiesector een forse duw te geven.

“We willen zekerheid en duidelijkheid bieden. Daarom kiezen we ervoor om juist nu te investeren in de kracht van onze stad.”

Belang van investeren

Door de coronacrisis daalt het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen. De werkloosheid stijgt en sommige ondernemers raakten hun bedrijf kwijt. Eerder werden al meer dan honderd maatregelen getroffen, vertelt Paping. “Zoals laptops voor kinderen en meer ruimte voor horecaterrassen. Maar al die maatregelen zijn op lange termijn niet genoeg. We willen zekerheid en duidelijkheid bieden. Daarom kiezen we ervoor om juist nu te investeren in de kracht van onze stad.” De investeringen moeten bijdragen aan versterking van de lokale economie, het tegengaan van de negatieve gevolgen van de crisis en het beschermen van kwetsbare groepen.

Meer over Arnhem

Dit artikel delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp