Evaluatie The Economic Board

Ruim drie jaar geleden begonnen wij aan een nieuw avontuur. Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden gingen samen in de constructie van een economic board werken aan het versterken van de economische ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen, met Wageningen. Als je aan iets nieuws begint, is het goed om na verloop van tijd terug te kijken. Dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de omgeving: de eigen achterban, de samenwerkingspartners en de financiers.

Evaluatie The Economic Board drie jaarWij kijken met een tevreden gevoel terug op het evaluatieproces. Zowel de uitkomsten uit de zelfevaluatie als de externe evaluatie met stakeholders laten ons inziens zien dat er behoefte is om door te gaan met The Economic Board. Uiteraard is er ruimte voor verbetering en daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.

Onze eigen motivatie om een evaluatieproces te starten, sloot aan bij de uitgesproken wens van diverse gemeenteraden en het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen bij de oprichting van The Economic Board om in het derde levensjaar een evaluatie uit te (laten) voeren.

Wij vonden het belangrijk om de evaluatie grondig aan te pakken. Wij zijn in oktober 2018 begonnen en hebben het evaluatieproces eind april 2019 afgerond. De gerenommeerde en onafhankelijke partij Twynstra Gudde heeft het evaluatieproces begeleid. We hebben ervoor gekozen zowel een zelfevaluatie als een stakeholdersevaluatie uit te laten voeren. Voor de stakeholdersevaluatie hebben wij een brede groep aan stakeholders door Twynstra Gudde laten interviewen.

Rapporten evaluatie The Economic Board

Twynstra Gudde heeft de volgende evaluatierapporten opgeleverd:

  • Totaalrapport ‘Evaluatie drie jaar The Economic Board’ (datum: 25 april 2019)
  • Bouwsteen 1: bijlage ‘Zelfevaluatie: naar de ‘next step’ ’ (datum: 7 februari 2019)
  • Bouwsteen 2: bijlage ‘Externe evaluatie met stakeholders’ (datum: 10 april 2019)

Leeswijzer

De belangrijkste observaties, conclusies en aanbevelingen zijn te vinden in het totaalrapport. De geïnteresseerde lezer kan de onderbouwing hiervan en details hierover terugvinden in de twee bouwstenen. De drie rapporten zijn samengevoegd in één bestand. Ook de aanbiedingsbrief van de evaluatierapporten aan het GO, waarin wij onder andere inhoudelijk reageren op een aantal conclusies en aanbevelingen, is in te zien.

Totaalrapport Evaluatie Drie jaar The Economic Board

Download het volledige rapport