21 november 2019 - Geschreven door: dr. ir. Maarten van Gils, lector Smart Business en programmamanager Smart Region bij HAN University of Applied Sciences

Dit is de Alice in Wonderland-revolutie

De vierde industriële revolutie… ik vind het de leukste tot nu toe! De derde draaide om automatisering, maar de digitale revolutie waar we nu in zitten draait om ongebaande paden, om vervagende grenzen en versmeltende disciplines. En om samenwerken. Vooral om samenwerken!

Oprichter Klaus Schwab van het World Economic Forum noemt het industriële convergentie: industrieën vloeien samen. Er ontstaan fusies tussen de fysieke, digitale en biologische wereld. Het bindmiddel van die fusies is technologie: robotisering, 3D-printen, virtual reality, Internet of Things, noem maar op.

In die wereld vol technologie ben je als Alice in Wonderland: elke organisatie – publiek en privaat – moet zich opnieuw uitvinden. Elk bedrijf, maar ook elk ziekenhuis, elke gemeente en elke school. In dit technologische Wonderland is het belangrijk nooit zomaar een weg in te lopen, zonder je te oriënteren op de plattegrond. Want dan verdwaal je ongetwijfeld. Kijk goed rond en bedenk wat een technologie zou betekenen voor de medewerkers van je organisatie en voor je bedrijfsstructuur. En wat is het verdienmodel? Je zult de eerste niet zijn bij wie een 3D-printer in de fabriekshal staat te verstoffen…

Maar zeker ook: met wie gaan we dit samen doen? De uitdaging waar elke organisatie voor staat is namelijk juist níet technologisch. Innoveren kun je namelijk nooit alleen. En door de snelheid waarmee ontwikkelingen gaan is de urgentie van samenwerking groter dan ooit. Tussen overheid en bedrijfsleven, tussen bedrijfsleven en onderwijs en steeds vaker ook tussen alle drie.

Ook onze regio is een Wonderland: er is overzicht nodig over alle programma’s en instrumenten in onze regio die ondernemers kunnen helpen. In welke fase dan ook, op welk onderwerp dan ook. Het is mijn persoonlijke missie om zoveel mogelijk slimme samenwerking te stimuleren, om succesvolle ecosystemen te bouwen, en zo de regio toekomstbestendig te maken. Daarvoor is het nodig dat organisaties om zich heen kijken en aankloppen bij nieuwe partners. Wees Alice in Wonderland, kijk goed om je heen. Durf je te verwonderen. En durf je vervolgens te verbinden.

Over Smart Region

Met Smart Region stimuleert de HAN samenwerking in de regio om innovatie mogelijk te maken. Op 28 november organiseert de HAN daarover een congres met keynotes van Maarten van Gils en Daan Roosegaarde.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp