11 september 2019 - Geschreven door: Ellen Burger, opleidingsmanager Master Circulaire Economie HAN

Nieuwe Master Circulaire Economie stoomt jonge professionals klaar voor de toekomst

Maandag 2 september was het zo ver! De start van de nieuwe master Circulaire Economie in Nijmegen. Een spannend en bijzonder moment voor mij en voor alle docenten en ontwikkelaars van dit nieuwe programma van de HAN. Zo’n twee jaar geleden ontstond het idee om een master te ontwikkelen op een thema dat er echt toe doet. Daarbij was het onze wens om jonge mensen met verschillende bachelor-diploma’s een master aan te bieden waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen tot professionals die klaar zijn voor de toekomst. Dankzij de kennis en ervaringen van het lectoraat Financial Control en het Centrum Meervoudige Waardecreatie is de master Circulaire Economie ontwikkeld. Heel ambitieus misschien, in ieder geval een mooie uitdaging die nu gestart is.

Lees hier meer over de totstandkoming van de Master Circulaire Economie

Motivatie voor duurzaamheid is key

En dus zitten er op deze eerste maandag van het studiejaar 28 studenten te popelen om te beginnen. Het is een gemêleerd gezelschap voor wat betreft opleiding en leeftijd. Er zijn studenten met een economische bachelor, van HRM en Bedrijfskunde tot Bedrijfseconomie. Er zijn technische studenten: Technisch Bedrijfskundigen, Civiel ingenieurs en een Product ontwerper. Sommigen hebben hun baan opgezegd om deze master te volgen. Wij hebben hen geselecteerd op motivatie voor duurzaamheid. Ook communicatieve vaardigheden en een ambitieuze en onderzoekende houding telden mee. Competenties die nodig zijn om als ‘change agents’ in de circulaire economie aan de slag te gaan. Met de master willen we immers professionals opleiden die in bedrijven de aanjagers zijn van de transitie van een lineaire naar een circulaire bedrijfsvoering.

Nijmegen als thuisbasis

We starten het éénjarig studieprogramma met twee introductieweken. En daar hoort natuurlijk een fietstocht door Nijmegen bij die ons langs de Waalkade voert en eindigt op het Honigcomplex. Daar bezoeken we de Smeltkroes en Brouwerij Nevel, inspirerende voorbeelden van duurzaamheid en circulariteit. Voor sommigen is Nijmegen een nieuwe stad en hun woonplaats voor dit studiejaar. We hebben een twaalftal studenten die hun bachelor niet op de HAN maar op een andere hogeschool hebben gevolgd. De master is dan ook uniek in Nederland en dat hebben wij gemerkt! Er is veel belangstelling voor, we hebben gewerkt met een wachtlijst en hebben inmiddels aanmeldingen voor de deeltijd opleiding die wij in september volgend jaar willen starten.

Werken en leren in co-creatie

Ook een bezoek aan de Achterhoek stond op het introductie programma. De 3D-metaalprinter van KAAK Groep in Terborg oogstte veel bewondering en het DRU Industriepark met de cultuurfabriek was een inspirerend voorbeeld van co-creatie. En dat is precies wat wij in de master doen: studenten, docenten en opdrachtgevers uit het werkveld leren en werken samen aan complexe vraagstukken uit de praktijk. Dit vraagt om kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines. Wij werken samen met opdrachtgevers uit de maakindustrie zoals KAAK, ATAG, Oerlemans Packaging en Schut Papier. Maar ook het Arnhemse Openluchtmuseum en Waterschap Vallei en Veluwe zijn partners in de master. De studenten gaan direct na de introductieweken in duo’s aan de slag met het praktijkvraagstuk. De veertien opdrachtgevers nemen actief deel aan de activiteiten van de studenten en delen hun kennis en ervaringen. Zo dragen zij bij aan de kennisontwikkeling rond circulaire economie. Een prachtige en inspirerende uitdaging waar we in de master voor gaan. Ik vind het fantastisch om te werken met jonge mensen die werken aan hun eigen toekomst en aan de toekomstbestendigheid van bedrijven in onze regio!

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp