26 april 2019 - Geschreven door: Lutgarde Buydens, Decaan FNWI, Radboud Universiteit

Wetenschap met impact

Science that matters of wetenschap met impact, dat is het motto van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit. Die impact willen we realiseren met een multidisciplinaire aanpak vanuit sterke disciplinaire kennis. Rond het door ons gekozen thema Groene InformatieTechnologie bundelen wetenschappers krachten om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame wereld.

Onze informatici werken aan grensverleggende methoden voor Kunstmatige Intelligentie, zoals deep learning met neurale netwerken of genetische algoritmes. Hoewel kunstmatige intelligentie bij sommigen sciencefictionachtige beelden oproept van robots die ons overheersen, geeft ze in de realiteit een enorme boost aan onze maatschappij en onze dagelijkse kwaliteit van leven.

De nieuwste ontwikkelingen in onder andere de analytische chemie hebben ertoe geleid dat de nieuwste sensoren letterlijk bijna alles overal en altijd kunnen meten. Deze metingen kunnen onze industriële processen slimmer maken door bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie en data analyse te voorspellen wanneer er precies welk onderhoud moet plaatsvinden of hoeveel grondstof er precies nodig is om een perfect eindproduct te krijgen. Dit alles leidt tot duurzamere processen die minder energie en grondstoffen verbruiken.

Sensoren worden niet alleen in industriële processen ingezet, ook burgers kunnen met mobiele sensoren een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze omgeving. Hiermee dragen de burgers ook echt bij aan de wetenschap. Dat wordt burgerwetenschap of citizen science genoemd. Sensoren kunnen ook ingezet worden om onze gezondheid in de gaten te houden of onze levensstijl te verbeteren. Kunstmatige intelligentie en data analyse kunnen uit de meetgegevens de juiste conclusies trekken. Digitale veiligheid speelt hier een cruciale rol en ook hieraan verrichten onze informatici baanbrekend werk. Ook zij doen dit met een multidisciplinaire aanpak.  Onze onderzoekers werken samen met wetenschappers van andere faculteiten zoals de faculteit der rechtsgeleerdheid, der sociale wetenschappen en management wetenschappen om alle aspecten van deze grote uitdaging aan te gaan.

Omdat de informatietechnologie echter zelf een grootverbruiker van energie is, zou de cirkel niet rond zijn als we met de groene informatietechnologie bij FNWI ook niet deze technologie zelf groener zouden maken. Onze chemici en fysici werken aan nieuwe materialen die efficiënter, energiezuiniger en duurzamer zijn voor dataopslag en rekencapaciteit. Nieuwe materialen worden gesynthetiseerd en onderzocht in onze wereldwijd unieke hoogveldmagneten en laserlaboratorium (het HFML-FELIX laboratorium).

Vele van onze onderzoekers werken aan het thema groene informatietechnologie, maar daarnaast onderzoeken onze biologen ook hoe we ons landschap gezonder kunnen maken wat betreft gebruik, biodiversiteit en ecologische duurzaamheid.

Strategische allianties met maatschappelijke partners in de regio zijn cruciaal voor het wel slagen en de impact van onderzoek. Het OnePlanet-instituut, een samenwerking tussen de Radboud Universiteit, het Radboudumc, de WUR en imec en mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, is hier bij uitstek een voorbeeld van. Ook de strategische alliantie van de Radboud Universiteit, het Radboudumc en Janssen Pharmaceutica is een voorbeeld waar we trots op zijn.

Samen de krachten bundelen is de enige manier om onze grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Meer informatie over Green Information Technology
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp