21 oktober 2018 - Geschreven door: Tom Kortbeek, directeur INNOVATE

INNOVATE 2018: de toekomst van Arnhem

Op 4, 5 en 6 oktober toonde het INNOVATE Festival in Arnhem de toekomst van morgen. Naar schatting 17.500 mensen konden ervaren hoe deze toekomst eruit ziet. Deze toekomst is verbonden. En dat hebben wij in onze regio gelukkig ook steeds beter door.

Het INNOVATE Festival kwam tot een hoogtepunt op de INNOVATE Experience die in samenwerking met Open Dag IPKW en de Techniekdag van VNO-NCW op Industriepark Kleefse Waard werd georganiseerd. Meer dan 150 bedrijven toonden hier samen hoe zij de toekomst van morgen vormgeven.

INNOVATE 2018

Samen staan we sterk. Een cliché dat – ondanks dat – van toepassing is op onze regio. Als losse onderdelen zijn we allemaal kleine broertjes van andere regio’s uit Nederland en Europa. Gezamenlijk bieden we een uniek profiel dat aantrekkelijk is voor het bedrijfsleven, de economie en voor het vestigingsklimaat in het algemeen.

Neem de energiesector. Een van de thema’s van The Economic Board is Energy. Dat komt onder andere in Arnhem tot uiting in verschillende bedrijven op het gebied van nieuwe toepassingen in energieopslag door middel van waterstof. Deze bedrijven toonden zich ook op het speciale Dutch Energy Day-gedeelte op de INNOVATE Experience, dat gezamenlijk met brancheorganisatie Kiemt werd georganiseerd.

Maar wat maakt deze energiesector uniek? De waterstoftechniek? Misschien. Waarschijnlijk worden deze technieken ook elders ontwikkeld. Wat mij betreft is deze sector in onze regio uniek omdat zij zich in de Gelderse regio gemakkelijk kan verbinden aan andere sectoren. Zoals bijvoorbeeld de creatieve sector.

Deze samenwerking ligt op het eerste gezicht niet voor de hand, maar biedt ontzettend veel kansen. Innovatie heeft naast een technisch aspect, ook een sociaal aspect. Wil je tot werkelijke implementatie komen, dan moet je naast technische betrouwbaarheid ook een sociale acceptatie realiseren. Een project waarbij de betrokken partijen dit goed hebben begrepen, is Groenewijkstroom (groenewijkstroom.nu). De ontwerpers van Studio Kort hebben in samenwerking met energiebedrijven als Alliander dit project opgezet in de Arnhemse wijken St. Marten en Sonsbeekkwartier. Met het product van Groenewijkstroom kunnen zonnepanelen gedeeld worden in ruil voor lokale diensten en producten. Momenteel wordt gekeken hoe dit project uitgebreid kan worden naar andere steden.

Dit soort samenwerkingen maakt onze regio uniek. Een grote ‘corporate’ die samen met de innovatieve kracht van een creatieve ontwerpstudio het gebruik zonnepanelen naar een hoger niveau weet te brengen. Met een systeem waarop ook andere duurzame energieproducenten wellicht in de toekomst zich kunnen aansluiten.

Deze samenwerkingen geven de verschillende sectoren in onze regio een eigen gezicht. Dit gezicht willen wij met INNOVATE versterken en tonen aan de rest van Nederland en ook daar buiten (Düsseldorf is even ver weg als Amsterdam!).
Wij willen in ieder geval zelf het goede voorbeeld geven door ons podium nog krachtiger te maken door samen te werken met iedereen die onze ambities onderschrijft. Afgelopen editie hebben we onder andere samen met Industriepark Kleefse Waard, Techniekdag en Kiemt laten zien dat je samen sterk staat. Een lijn die we ook in 2019 willen doorzetten.

Doet u mee?

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp