13 juli 2016 - Geschreven door: Sigrid Helbig is directeur van The Economic Board

Honderd dagen, honderdenéén connecties

Ik had natuurlijk verwacht dat deze baan leuk en uitdagend zou zijn, anders had ik hem niet aangenomen. Maar zoveel belangstelling, nee, dat had ik niet verwacht.

Aangenaam…

Ik was nog niet eens officieel aangesteld of de verzoeken stroomden al binnen. Men wilde kennismaken. Met mij, met de Economic Board. De afgelopen honderd dagen heb ik zo’n 130 netwerkgesprekken gevoerd. Ik praatte met interessante mensen, van ministeries, de SER, gemeenten en provincies, de andere Economic Boards in Nederland, uit het onderwijs. Ook sprak ik lobbyisten in Den Haag en Brussel, ondernemers, mensen van netwerkorganisaties en innovatiehubs.

The Board: produced locally

Tegelijkertijd richtten wij het kantoor in, dat we mogen gebruiken van de Radboud Universiteit. En we brainstormden over onze identiteit en communicatie, er staat een website, er ligt een business canvas. Onze fotografen, tekstschrijvers, marketingspecialisten, ze komen allemaal uit de regio. We laten een filmpje maken door een Arnhems bureau. We drinken koffie van een lokale leverancier en houden ons eerste grote event in het nieuwe van der Valk hotel in Lent.

Op deze manier ontstonden er honderdenéén connecties, onze piepjonge organisatie is geworteld in de regio.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp