11 juni 2019 - Geschreven door: Fabian Berndsen - Projectleider HAN Green Office

HAN for the Global Goals: De oprichting van de Green Office

Landelijk is er een netwerk van Green Offices op hogescholen en universiteiten. Deze hebben als doel om te werken aan een duurzamere leeromgeving waarbij er actief wordt bijgedragen aan sustainability in het onderwijs.

Een Green Office werkt op vier hoofdvlakken aan duurzaamheid: onderwijs, onderzoek, community en operationeel. Waar sommige Green Offices zich meer richten op de operatie, richten anderen zich meer op onderwijs en onderzoek. Hetgeen ze allemaal gemeen hebben, is de nadruk op community. Waar duurzaamheidsinitiatieven vaak uitsluitend geleid worden door vrijwilligers biedt de Green Office officiële houvast. Een Green Office wordt namelijk gefundeerd en gesteund door de instelling waarbinnen deze opereert. Een Green Office wordt geleid door studenten en ondersteund door medewerkers.

Verduurzaming van de instelling

De HAN heeft sinds kort ook een Green Office! Onze Green Office heeft een sterke focus op het onderwijs. Wij willen samen met studenten werken aan duurzame verandering. Wanneer medewerkers of studenten van de HAN tegen dingen aanlopen op school waarbij zij denken “hé waarom is dit niet duurzaam? Dat kan toch beter?” dan kunnen ze hiervoor bij ons terecht. Bij onze ‘Living Labs’ houden we een lijst bij van onderwerpen op basis van die vragen. Docenten en studenten van alle opleidingen kunnen dit vervolgens gebruiken voor studieopdrachten. Met het advies dat uit deze opdrachten voortkomt willen we vervolgens daadwerkelijk aan verandering werken! Zo werken we allemaal samen aan duurzaamheid – via het onderwijs.

SDGs in het onderwijs

De Sustainable Development Goals (SDGs) worden steeds belangrijker in de maatschappij. Nu denk je misschien “SDGs, wat zijn dat?” en dat is niet zo vreemd. De SDGs zijn namelijk nog niet zo bekend bij studenten. Maar dat willen we graag anders. De SDGs omarmen alles dat met de toekomst te maken heeft, en als er iets belangrijk is voor de toekomst, dan is het wel onderwijs. De Sustainable Development Goals zijn 17 doelen die opgesteld zijn door de VN en ondertekend door alle wereldleiders. Deze doelen gaan over alles dat met duurzame ontwikkeling te maken heeft: van klimaatverandering tot armoede. Ecologische én sociale duurzaamheid dus. Als Green Office willen wij de studenten van de HAN helpen voorbereiden op de toekomst. We zien het als onze missie om studenten SDG bewust te maken. We gebruiken de SDGs als voertaal in alle activiteiten, evenementen en campagnes die we gaan organiseren. Zo organiseerden we woensdag 22 mei mede het grote HAN SDG event.

Misschien nog wel belangrijker: we zijn een steunpunt ten aanzien van de SDGs. Zo kunnen docenten bij ons terecht om te sparren over het gebruiken van de SDGs in het onderwijs en kunnen studenten bij ons terecht voor ideeën en advies.

Structuur

De Green Office bestaat uit vier enthousiaste studenten van verschillende faculteiten die officieel in dienst zijn van de HAN. Zij werken tussen de 10 en 15 uur per week aan meer duurzaamheid op de HAN. Zij worden begeleid door één medewerker die direct meewerkt in het team en zorgt voor sturing en begeleiding.

Betrokkenheid

De Green Office heeft als doel om zoveel mogelijk studenten en medewerkers te betrekken bij het werken aan de SDGs en duurzaamheid op de school. De Green Office is van ons allemaal. Zo is iedereen welkom om mee te helpen aan het project.

Join the movement!

Wilt u ook bijdragen aan een duurzamere HAN? Méér doen voor een betere wereld? Join the movement! U kunt helpen door bijvoorbeeld mee te brainstormen of een evenement mee te organiseren. Als u meer wilt doen kunt u ook deelnemen aan één van onze commissies of de duurzaamheidsredactie. Stuur een mail naar greenoffice@han.nl of kom langs bij onze office. We zijn te vinden in B0.20 op de Kapittelweg 33 in Nijmegen.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp