9 april 2019 - Geschreven door: Steven Koster, Groene Rijders

Groen rijden door de binnenstad van Arnhem

Ruim zes jaar geleden begon ik met regionale boodschappenservice PUURland om de inwoners van Arnhem regionaal voedsel aan te kunnen bieden. Mijn intentie was om deze producten CO2-neutraal bij mijn klanten af te leveren. Omdat dit in de beginjaren nog niet mogelijk was via de reguliere kanalen ben ik als pionier begonnen met het leveren middels een elektrische vrachtfiets.

Dat viel op. Niet alleen werd ik regelmatig nagekeken en aangesproken door Arnhemmers op straat maar ook bleek mijn initiatief opgemerkt te worden door andere ondernemers. Zo gebeurde het dat lokale bakker Tom van Otterloo mij twee jaar geleden benaderde met de vraag om voor hem zijn horecaklanten in de binnenstad te bevoorraden. De bakker hoefde niet meer voor dag en dauw met zijn dieselbus de stad in – door met de fiets te bezorgen kon dat ook buiten de venstertijden gebeuren – en het sloot prima aan bij zijn eigen duurzame ambities.

Nu, twee jaar later, is de bezorgdienst een zelfstandig bedrijf genaamd Groene Rijders en rijden we voor diverse – meest food gerelateerde – ondernemers in en om de binnenstad van Arnhem. We hebben daartoe een kleine stadshub voor opslag en X-docking aan de Spijkerstraat (DAZO) waar vanuit we de dagelijkse operatie leiden en waar onze fietsen staan. We helpen vakmensen, boeren en ambachtslieden met de verdeling van hun producten in de stad zodat ze zelf niet meer (met hun dieseltje) de binnenstad in hoeven en helpen de horeca en binnenstad met gebundeld, schoon transport om zo de binnenstad leefbaar en prettig te houden.

Groene Rijders

Alhoewel ik zelf nog regelmatig op de fiets zit om ‘de gaten dicht te rijden’ wordt het leeuwendeel van de bezorgingen gedaan door onze fantastische medewerkers die in het reguliere bedrijfsleven niet altijd even goed uit de verf komen maar bij ons een ontzettend leuke en zelfstandige baan vinden: lekker buiten, in beweging en in contact met de stad.  Om ook in de toekomst zeker te zijn van goede werknemers zoeken we de samenwerking met arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor aan de Driepooortenweg waar we ook mogelijkheden zien voor grotere op- en overslag en een aansluiting met landelijke vervoerders.

We barsten nog van de ideeën en ambities: bezorging vanuit winkels in de binnenstad aan particulieren, ontvangst van goederen voor winkelier, bedrijven en instellingen op onze hub en gebundeld transport de binnenstad in, postservice, recycleservice etc. etc. Er kan nog zoveel transport per fiets plaatsvinden dat nu nog inefficiënt, vervuilend en congestie-veroorzakend met busjes en vrachtwagens gebeurt. Wij zijn nog lang niet uitgefietst!

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp