13 juli 2016 - Geschreven door: Marcel Hielkema, voorzitter van VNO-NCW Arnhem Nijmegen en lid van The Economic Board

Het geheel is meer dan de som der delen

Als je hier woont en werkt weet je het allang: deze regio heeft alles om uit te groeien tot een van de toplocaties in Nederland. We hebben veel bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van gezondheid, energie en voedsel. Onderwerpen waar ik elke dag over lees in de krant. Actueel dus én cruciaal voor de toekomst.

Als je de verschillende branches met elkaar verbindt, en met ondersteunende sectoren zoals dienstverlening, logistiek en de sterk aanwezige creatieve branche, krijg je vernieuwing en groei. Uit ervaring weet ik dat samenwerking en het verbinden van partijen niet altijd vanzelfsprekend is. Precies om die reden hebben we als ondernemers, overheden en onderwijs de Economic Board opgericht.

Hoe gaan we partijen samen brengen?

Het jaarlijkse Economic Board Event staat gepland op 15 september in het nieuwe van der Valk te Lent. We zetten met de lokale ondernemersverenigingen en de Radboud Universiteit een Economische Barometer op. Hiermee krijgen we onafhankelijk inzicht in de economische stand van zaken in de regio. Ook wordt er hard gewerkt aan een congres om de grote juridische sector in onze regio te verbinden met de sectoren Food, Health en Energy en speelt de Board een rol in het techniekpact voor de regio.

De volgende stap is het actief initiëren en ondersteunen van projecten die crossovers zijn tussen de sectoren Food, Health en Energy. Daarmee kunnen we het goede werk dat nu in de valley’s gebeurt ondersteunen en verder uitbreiden.

Door de innovatiekracht van deze sectoren te gebruiken maken we niet alleen de regio beter maar hebben we een positief effect voor heel Nederland.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp