3 april 2019 - Geschreven door: Bart de Bruin, directeur Dar NV

Circulaire economie: een gezamenlijk businessmodel?!

Samen met bewoners, bedrijven, onze gemeenten en alle andere betrokkenen streven we bij Dar naar een schone, circulaire leefomgeving. We zamelen steeds minder restafval in en steeds meer grondstoffen. We zijn trots op deze mooie ontwikkelingen, maar we zijn nog lang niet in de buurt van een circulaire economie.

Wat is dan circulair?

Circulair betekent voor mij dat we een balans gaan vinden tussen de beschikbare grondstoffen en ons consumptiepatroon. Uiteindelijk is het een simpel vraagstuk. De wereld bevat een bepaalde hoeveelheid grondstoffen. Voor zover we het nu kunnen overzien, moeten we het daarmee doen. Dat betekent dat alle niet hernieuwbare grondstoffen, die we vernietigen niet meer terugkomen. En dat houdt dan logischerwijze ergens op. Zo simpel is het. De oplossing vinden is uitdagend. Uitdagender dan ons energie-/klimaatvraagstuk.

Een boterham verdienen aan circulaire economie

De uitdaging is ervoor zorgen dat alle partijen in een productketen een gezonde businesscase hebben, ofwel een boterham kunnen verdienen aan die circulaire economie. Als één onderdeel van de keten geen winst maakt, dan stokt de hele keten en krijgen we de cirkel niet rond.

Vraag naar eindproduct

Een tweede uitdaging is de vraag naar gerecycled materiaal. Je kunt namelijk afval gescheiden inzamelen en recyclen, maar als er geen vraag is naar het gerecycled materiaal dan stokt de keten. We zien dat bijvoorbeeld bij matrassen. Dat levert een mooi eindproduct op, maar we zijn nog niet in staat om dat weer voldoende en hoogwaardig in te zetten. Uitdaging voor de partijen in de matrasketen, lijkt me.

Nadenken over afvalfase

Een derde uitdaging is ervoor te zorgen dat we aan het begin van de keten ook nadenken over wat je er in de afvalfase weer mee kunt. Design for recycling werd het zo’n 30 jaar geleden al genoemd. Het is hoogste tijd om daar invulling aan te geven. Geen verpakkingen bestaande uit meerdere lagen, maar zoveel mogelijk mono-verpakkingen.

Verbinding tussen alle partijen

De misschien wel allergrootste uitdaging van een circulaire economie is verbinding leggen. De praktijk is dat ieder onderdeel van de keten zijn netwerk heeft, in ons geval de afvalsector. Binnen die sector innoveren we, maar wellicht wel suboptimaal in relatie tot andere delen van de keten en vice versa. In de praktijk blijkt het toch behoorlijk ingewikkeld om alle partijen op een constructieve wijze bij elkaar te krijgen.

Een gezond businessmodel: Samen is de sleutel

De sleutel om tot een circulaire economie te komen is dat het economisch wiel in de hele productketen draait. Als dat lukt, dan komt het goed met de circulaire economie. Als dat niet lukt, dan wordt circulaire economie straks net zo’n modewoord als duurzaam ondernemen, zonder verdere inhoud. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven moeten de handen dan ook ineenslaan. Slagkracht is nodig. De uitdaging is groot en boeiend. We gaan hem graag aan!

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp