1 februari 2018 - Geschreven door: Roel Fonville, voorzitter van het bestuur van het Business Cluster Semiconductors Nijmegen

Ontwikkelingen in chips en health

Er wordt in de zorg veel geklaagd over de administratieve last. Die nam enorm toe de afgelopen jaren omdat men betere kwaliteitsbeheersing wil. Ik denk dat de slimme technologie die in chips zit die registratie een stuk makkelijker kan maken.

Je kunt bijvoorbeeld de temperatuur van een patiënt opnemen. Vervolgens schrijf je dat met de hand in een logboek en daarna type je het over in een computer. Maar waarom hebben wij niet een thermometer die dat met een signaaltje even doorgeeft zodat het rechtstreeks in die computer terechtkomt? Dan hou je een goede registratie en houdt de verzorgende tijd voor de patiënt.

Dat soort simpele zaken, die technologisch eigenlijk al mogelijk zijn, gebeuren nog te weinig. En daar moeten we elkaar weten te vinden: bedrijven die chips maken en zorginstellingen, om die doorbraken mogelijk te maken. Het vraagt nogal wat denkwerk, er zijn voorwaarden waar je rekening mee moet houden: patiëntidentificatie, correcte meting, geijkte thermometer, privacy en validatie.

Samen ontwikkelen

Daarin kunnen we elkaar versterken. Business Cluster Semiconductors wil het middels het opzetten van een Plug & Play Design Centrum makkelijker maken voor de zorg om vragen neer te leggen bij bedrijven. Zou je iets kunnen maken dat handig is om een diagnose te stellen of om patiënten op afstand te volgen? En andersom makkelijker voor bedrijven in de semicon om prototypes te maken. Om daarmee naar de zorginstelling toe te gaan, met het idee: zou dit iets voor jullie zijn? We zetten ook innovatieprojecten op om bedrijven samen te laten werken in de pre-competitive stage, dus al tijdens de voorontwikkeling.

Fotonica

Zo zijn we zijn nu ook bezig met fotonica, de nieuwe doorbraak op het gebied van chips. Fotonica werkt met lichtsignaaltjes in chips, in plaats van stroomsignaaltjes, zoals in de halfgeleiders in de huidige chips. Chips kunnen hierdoor veel energiezuiniger werken. Deze nieuwe chips worden op een gelijksoortige manier gemaakt als de semiconductors, dus die ontwikkeling kan veel gaan betekenen voor onze chipsindustrie hier. En er zijn veel toepassingen mogelijk, ook in Health. In februari houden we er een workshop over: Photonics meets Semicon.

Toekomst

Verder zie ik voor de komende tijd kansen voor het mkb om internationaal de vleugels uit te slaan, vandaar dat we heel actief zijn met ondersteunen van de beurzen in China, Taiwan  en in Europa. Dat zijn lange adem-zaken, het vraagt veel tijd om goede contacten op te bouwen. En – last but not least –  het Internet of Things komt eraan, op afstand bestuurbare spullen. Daar is kennis voor nodig, voor design en applicaties. Ik zie daar veel kansen voor Nederlandse bedrijven, zeker ook in de Health-sector.

Lees ook de blogs van Barry Peet over het Business Cluster Semiconductors

→  Semicon, de onzichtbare industrie achter onze innovatieve sectoren

→  “Chinese investeringen kans voor de Nederlandse semicon-sector”

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp