22 november 2018 - Geschreven door: Cees-Jan Pen, juryvoorzitter Circular Economy Award en lector Fontys

Dat is werken aan structurele verbetering van je vestigingsklimaat

Arnhem-Nijmegen beseft dat circulariteit cruciaal is om als regio op langere termijn concurrerend en ondernemend te blijven. De regio zet hier met nadrukkelijke steun van de provincie samen met gemeenten en het bedrijfsleven echt op in. Als lector De Ondernemende Regio van Fontys hogescholen vind ik het een eer deze ondernemende regio een pluim te geven.

De slimste regio Brainport kan hier nog wat van leren en dat zal ik zeker agenderen. De regio Arnhem-Nijmegen verdient namelijk een pluim, omdat zij van de 22 regio’s die deelnamen aan onze Award, het beste resultaatgericht uitvoering geeft aan circulaire ambities en nadrukkelijk ook de samenleving betrekt met inbegrip van het bedrijfsleven. Dit is exact de bedoeling van de zogenaamde ABN AMRO Circular Economy Award in samenwerking met Elba Media. Ik mocht de jury met Christiaan Kuipers (Urgenda), Guus Mulder (TNO), Gerard Roemers (Metabolic) en Bert Krikke (4thecity) voor deze award voorzitten en dat was genieten.

Circulariteit heeft echt een aanjaagfunctie voor een gebied. Iedereen wil meedoen aan de circulaire economie, terwijl het vijf jaar terug vooral kosten en gedoe was. Regio’s en bedrijvenlocaties zetten nu in op circulariteit om bedrijven te binden en aantrekken, terwijl nog niet zo lang geleden werd gedacht dat dit juist bedrijven zou afschrikken.

Verduurzaming lijkt de regio in het DNA te zitten, oordeelde de jury. Even wat feiten naast dat regionaal denken en samenwerken echt wordt opgepakt: “Inwoners lopen landelijk voorop met het scheiden van afval. Zo zijn inwoners van de regio Rijk van Nijmegen er in 2017 in geslaagd 72,3 procent van hun afval te scheiden voor hergebruik, dicht bij het doel om in 2020 tot 75 procent afval her te gebruiken. Afvalbedrijf ARN in Weurt start dit najaar met het recyclen van incontinentiemateriaal, waarmee ze een Nederlandse primeur heeft. Afvalbedrijf AVR in Duiven investeert in grootschalige CO2-afvang, die wordt gebruikt door tuinbouwbedrijven in Nextgarden in Lingewaard. Industriepark Kleefse Waard in Arnhem – finalist in de categorie werklocatie – zet de Grondstoffenbank op. De regio heeft een circulaire OV-aanbesteding gedaan, werkt aan verduurzaming woningen en bedrijventerreinen en koopt duurzame energie samen in“.

Ik roep private en publieke betrokkenen in deze circulaire regio in wording op deze Award te zien als steun in de rug om andere regio’s die werken aan een beter vestigingsklimaat te inspireren met werkbare voorbeelden en resultaten. Dit is gelet op de grote klimaatuitdagingen waar wij voor staan hard nodig.

Circulaire award helpt bij verbinden gemeenten in regio Arnhem – Nijmegen

Industriepark Kleefse Waard Beste Circulaire Werklocatie van Nederland

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp